Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof - MaishofenSchloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof MaishofenSchloss Saalhof Maishofen

Ceny

Léto a zima


Cena za osobu zahrnuje ložní prádlo, velký a malý ručník (výmìna každé 3 dny), také i kuchyòské ručník, jakož i kuchyòské ručník, čisticí prostøedek na mytí nádobí a tablety do myčky, šampón a mýdlo, domácí chléb a mléko ze zemìdìlského dvoru!

 

 

Pokoje nebo
apartmány
Zima Léto Èištìní na konci pobytu
       
Apartmány
Pokoj "Zirbenstube"
pro 2-3 osoby
od 90

do 165 eur
 
od 95
do 145 eur
45 eur
Apartmán
Pokoj "Ritterzimmer"
pro 2 až 3 osoby
od 79
do 115 eur
 
od 79
do 99 eur
 
35 eur
Apartmán
Pokoj "Schönkammer"
pro dvì osoby
od 79
do 115 eur
od 79 do 99 eur 35 eur
Apartmán
Tauernblick
pro 4 až 6 osob
od 135

do 225 eur
 
od 115
do 165 eur
55 eur
Apartmán
Schwalbennest
pro 3 až 4 osoby  
od 95 do 165 eur   od 95 do 145 eur   45 eur


Pro pøesnou cenovou nabídku použijte prosím systém pro on-line rezervaci!

 

 

 

 

 • Ceny jsou uvedeny za den bez místních poplatků (1,15 EUR za den a za osobu starší 15 let). Malí psi jsou povoleni, ale za poplatek 5 eur dennì. Velké psy - po domluvì (8 eur)!
 • V hlavní sezónì (červenec, srpen, Vánoce, Nový rok a únor), je nejkratší možná délka pobytu 1 týden, pøíjezd je nejčastìji v sobotu.
 • V mimosezónì nejkratší délka pobytu je dvì noci.
 • Registrace: od 15:00 do 22:00 hodin
 • Odhlášení: od 6:00 do 10:00 hodin
 • Platba může být provedena prostøednictvím kreditní karty (Visa nebo Mastercard), pøičemž se účtuje poplatek za servis 1,75%; platba na místì lze provést kartou Maestro.

 


Snídanì formou bufetu

 

 

 

 

 • 12 eur na osobu/den
 • dìti od 6 do 12 let 6 eur
 • dìti od 3 do 6 let 4 eur
 • dìti do 3 let zdarma
 • lze objednat na celý pobyt, nebo respektive na týden

večeøe 3-chodové menu v restauraci Post www.postwirt-maishofen.at (5 minut pìšky):

 

 • 15 euro dennì pro dospìlé
 • dìti od 6 do 12 let 8 eur
 • dìti do 6 let zdarma
 • zamlouvá se na den nebo více

Rezervační podmínky:

 • Pro potvrzení rezervace je nutné provést zálohovou platbu ve výši 40%.
 • Zbývající částka se platí bankovním pøevodem 2 týdny pøed pøíjezdem
 • Po pøíjezdu se skládá kauce ve výši 100 eur za apartmán!
 • Naše bankovní spojení:Raiffeisenbank Maishofen Thumersbach:
IBAN:AT21 3503 5000 0008 9193
BIC:RVSAAT2S035

Podmínky vztahující se na zrušení rezervace podle rakouského práva pro podmínky smluv s hotely:

 

 • 3 mìsíce pøed pøíjezdem můžete zrušit rezervaci zdarma, účtujeme pouze poplatek za zpracování ve výši 25 eur .
 • Pøi zrušení rezervace ménì než 3-1 mìsíce pøed datem pøíjezdu je zpoplatnìno 40% z dohodnuté ceny.
 • Pøi zrušení rezervace ménì než 1 mìsíc pøed datem pøíjezdu je zpoplatnìno 70% z dohodnuté ceny.
 • Pøi zrušení rezervace ménì než týden pøed datem pøíjezdu je zpoplatnìno 90% z dohodnuté ceny.
 • Cena pobytu bude účtována v plné výši i v pøípadì pozdního pøíjezdu či pøedčasného odjezdu.


Doporučujeme Vám, aby jste uzavøeli stornovací pojištìní! Mohli bychom jej uzavøít za Vás v Evropské silniční pojišťovnì.

 

Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237