Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Der Eingangsbereich im Moarhaus
Die Kinder in der Backstube
Schloss Saalhof Maishofen - Wellness
Backstube im Moarhaus
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Jak se k nám dostat

Vypoítejte nejkratí cestu pomocí ...!

Letištì Salcburk je vzdálené 76 km od zámku Saalhof nebo asi hodinu jízdy autem.
Další nejbližší mezinárodní letištì se nachází v Mnichovì, vzdálené 206 km nebo dvì hodiny a 36 minut jízdy autem.

Z letištì v Salcburku a Mnichovì vyjíždìjí pravidelné autobusové linky autobusové linky do Maishofenu a Zell am See, cena letenky v jednom smìru iní 44 eur, v obou smìrech, respektive 84 eur.

Pøíjezd autem od severu:

 • Po dálnici A8 Mnichov-Salcburk na exitu Traunsteina sjete a pokračujte cca 60 km pøes Lofer smìrem na Zell am See.
 • Asi 2 km pøed Zell am See te na exitu Maishofen (první odbočka vpravo po výjezdu Saalbach-Hinterglemm) a odbote hned doprava za cedulí s názvem obce.
 • Po dálnici A1 Vídeò - Salcburk te na exitu Bad Reichenhall.


Pøíjezd autem od jihu:

 • Brennerským prsmykem: Brennero-Innsbruck, výjezd Wörgl - St. Johann - Saalfelden - Maishofen.
 • Pøíjezd od Villach po dálnici Tauernautobahn te na exitu Bischofshofenu -Zell am See - Maishofen.
 • Nejkratší cesta po národních silnicích: Udine - Tolmezzo - Lienz - Matrei v Osttirol - Felbertauern - Mittersill - Zell am See - Maishofen
 • Kolem 2 km za Zell am See te doprava na exitu Maishofen. Hned za cedulí obce odbote vpravo .

Autem od západu:

 • Innsbruck, výjezd Wörgl - St. Johann - Saalfelden - Maishofen.

Ceny

Léto a zima

Cena za osobu zahrnuje ložní prádlo, velký a malý runík (výmìna každé 3 dny), také i kuchyòské runík, jakož i kuchyòské runík, isticí prostøedek na mytí nádobí a tablety do myky, šampón a mýdlo, domácí chléb a mléko ze zemìdìlského dvoru!

Pokoje nebo
apartmány
Zima
Léto
Èištìní na konci pobytu
Apartmány
Pokoj "Zirbenstube"
pro 2-3 osoby
od € 90
do € 165 eur
od € 95
do € 145 eur
€ 45 eur
Apartmán
Pokoj "Ritterzimmer"
pro 2 až 3 osoby
od € 79
do € 115 eur
od € 79
do € 99 eur
€ 35 eur
Apartmán
Pokoj "Schönkammer"
pro dvì osoby
od € 79
do € 115 eur
od € 79
do € 99 eur
€ 35 eur
Apartmán
Tauernblick
pro 4 až 6 osob
od € 135
do € 225 eur
od € 115
do € 165 eur
€ 55 eur
Apartmán
Schwalbennest
pro 3 až 4 osoby  
od € 95
do € 165 eur  
od € 95
do € 145 eur  
€ 45 eur
Backstube v Moarhaus
Ceny následovat
Ceny následovat
Ceny následovat
Moarstube v Moarhaus
Ceny následovat
Ceny následovat
Ceny následovat
Hiatakammer v Moarhaus
Ceny následovat
Ceny následovat
Ceny následovat
Moarsauna v Moarhaus
Ceny následovat
Ceny následovat
Ceny následovat

Pro pøesnou cenovou nabídku použijte prosím systém pro on-line rezervaci!

 • Ceny jsou uvedeny za den bez místních poplatk (1,15 EUR za den a za osobu starší 15 let). Malí psi jsou povoleni, ale za poplatek 5 eur dennì. Velké psy - po domluvì (8 eur)!
 • V hlavní sezónì (červenec, srpen, Vánoce, Nový rok a únor), je nejkratší možná délka pobytu 1 týden, pøíjezd je nejčastìji v sobotu.
 • V mimosezónì nejkratší délka pobytu je dvì noci.
 • Registrace: od 15:00 do 22:00 hodin
 • Odhlášení: od 6:00 do 10:00 hodin
 • Platba mže být provedena prostøednictvím kreditní karty (Visa nebo Mastercard), pøičemž se útuje poplatek za servis 1,75%; platba na místì lze provést kartou Maestro.

Snídanì formou bufetu

 • v zámku od 4 dosplých, jinak naproti v restauraci Cafe Karin denn krom nedle a pondlí: https://www.cafekarin.at
 • 12 eur na osobu/den
 • dìti od 6 do 12 let 6 eur
 • dìti od 3 do 6 let 4 eur
 • dìti do 3 let zdarma
 • lze objednat na celý pobyt, nebo respektive na týden

veeøe 3-chodové menu v restauraci Hotel Victoria www.postwirt-maishofen.at (5 minut pìšky):

 • 15,90 euro dennì pro dospìlé
 • dìti do 12 let 10 eur
 • zamlouvá se na den nebo více

Rezervaní podmínky:

 • Pro potvrzení rezervace je nutné provést zálohovou platbu ve výši 40%.
 • Zbývající ástka se platí bankovním pøevodem 2 týdny pøed pøíjezdem
 • Po pøíjezdu se skládá kauce ve výši 100 eur za apartmán!
 • Naše bankovní spojení:

Raiffeisenbank Maishofen Thumersbach:
IBAN:AT21 3503 5000 0008 9193
BIC:RVSAAT2S035


Podmínky vztahující se na zrušení rezervace podle rakouského práva pro podmínky smluv s hotely:

 • 3 mìsíce pøed pøíjezdem mžete zrušit rezervaci zdarma, útujeme pouze poplatek za zpracování ve výši 25 eur .
 • Pøi zrušení rezervace ménì než 3-1 mìsíce pøed datem pøíjezdu je zpoplatnìno 40% z dohodnuté ceny.
 • Pøi zrušení rezervace ménì než 1 mìsíc pøed datem pøíjezdu je zpoplatnìno 70% z dohodnuté ceny.
 • Pøi zrušení rezervace ménì než týden pøed datem pøíjezdu je zpoplatnìno 90% z dohodnuté ceny.
 • Cena pobytu bude útována v plné výši i v pøípadì pozdního pøíjezdu či pøedasného odjezdu.

Doporuujeme Vám, aby jste uzavøeli stornovací pojištìní! Mohli bychom jej uzavøít za Vás v Evropské silniní pojišovnì.


Pokud pøijedete vlakem, mžeme vás vyzvednout na nádraží Zell am See nebo Saalfelden zdarma. ( K jízdnímu øádu Rakouských spolkových drah ).


 

Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X