Panorama vom Schloss Saalhof
Grillhütte beim Schloss Saalhof
Der Eingangsbereich im Moarhaus
Pferdeschlitten fahren in Maishofen
Die Kinder in der Backstube
Schloss Saalhof Maishofen
Backstube im Moarhaus
Familie Rieder vor Brunnen

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Jak se k nám dostat

Vypoítejte nejkratí cestu pomocí ...!

Letištì Salcburk je vzdálené 76 km od zámku Saalhof nebo asi hodinu jízdy autem.
Další nejbližší mezinárodní letištì se nachází v Mnichovì, vzdálené 206 km nebo dvì hodiny a 36 minut jízdy autem.

Z letištì v Salcburku a Mnichovì vyjíždìjí pravidelné autobusové linky autobusové linky do Maishofenu a Zell am See, cena letenky v jednom smìru iní 44 eur, v obou smìrech, respektive 84 eur.

Pøíjezd autem od severu:

 • Po dálnici A8 Mnichov-Salcburk na exitu Traunsteina sjete a pokračujte cca 60 km pøes Lofer smìrem na Zell am See.
 • Asi 2 km pøed Zell am See te na exitu Maishofen (první odbočka vpravo po výjezdu Saalbach-Hinterglemm) a odbote hned doprava za cedulí s názvem obce.
 • Po dálnici A1 Vídeò - Salcburk te na exitu Bad Reichenhall.


Pøíjezd autem od jihu:

 • Brennerským prsmykem: Brennero-Innsbruck, výjezd Wörgl - St. Johann - Saalfelden - Maishofen.
 • Pøíjezd od Villach po dálnici Tauernautobahn te na exitu Bischofshofenu -Zell am See - Maishofen.
 • Nejkratší cesta po národních silnicích: Udine - Tolmezzo - Lienz - Matrei v Osttirol - Felbertauern - Mittersill - Zell am See - Maishofen
 • Kolem 2 km za Zell am See te doprava na exitu Maishofen. Hned za cedulí obce odbote vpravo .

Autem od západu:

 • Innsbruck, výjezd Wörgl - St. Johann - Saalfelden - Maishofen.

Ceny

Léto a zima

Cena za osobu zahrnuje ložní prádlo, velký a malý runík (výmìna každé 3 dny), také i kuchyòské runík, jakož i kuchyòské runík, isticí prostøedek na mytí nádobí a tablety do myky, šampón a mýdlo, domácí chléb a mléko ze zemìdìlského dvoru!

Pokoje nebo
apartmány
Zima
Léto
Èištìní na konci pobytu
Apartmány
Pokoj "Zirbenstube"
pro 2-3 osoby
od € 90
do € 165 eur
od € 95
do € 145 eur
€ 45 eur
Apartmán
Pokoj "Ritterzimmer"
pro 2 až 3 osoby
od € 79
do € 115 eur
od € 79
do € 99 eur
€ 35 eur
Apartmán
Pokoj "Schönkammer"
pro dvì osoby
od € 79
do € 115 eur
od € 79
do € 99 eur
€ 35 eur
Apartmán
Tauernblick
pro 4 až 6 osob
od € 135
do € 225 eur
od € 115
do € 165 eur
€ 55 eur
Apartmán
Schwalbennest
pro 3 až 4 osoby  
od € 95
do € 165 eur  
od € 95
do € 145 eur  
€ 45 eur
Backstube v Moarhaus
Ceny následovat
Ceny následovat
Ceny následovat
Moarstube v Moarhaus
Ceny následovat
Ceny následovat
Ceny následovat
Hiatakammer v Moarhaus
Ceny následovat
Ceny následovat
Ceny následovat
Moarsauna v Moarhaus
Ceny následovat
Ceny následovat
Ceny následovat

Pro pøesnou cenovou nabídku použijte prosím systém pro on-line rezervaci!

 • Ceny jsou uvedeny za den bez místních poplatk (1,15 EUR za den a za osobu starší 15 let). Malí psi jsou povoleni, ale za poplatek 5 eur dennì. Velké psy - po domluvì (8 eur)!
 • V hlavní sezónì (červenec, srpen, Vánoce, Nový rok a únor), je nejkratší možná délka pobytu 1 týden, pøíjezd je nejčastìji v sobotu.
 • V mimosezónì nejkratší délka pobytu je dvì noci.
 • Registrace: od 15:00 do 22:00 hodin
 • Odhlášení: od 6:00 do 10:00 hodin
 • Platba mže být provedena prostøednictvím kreditní karty (Visa nebo Mastercard), pøičemž se útuje poplatek za servis 1,75%; platba na místì lze provést kartou Maestro.

Snídanì formou bufetu

 • v zámku od 4 dosplých, jinak naproti v restauraci Cafe Karin denn krom nedle a pondlí: https://www.cafekarin.at
 • 12 eur na osobu/den
 • dìti od 6 do 12 let 6 eur
 • dìti od 3 do 6 let 4 eur
 • dìti do 3 let zdarma
 • lze objednat na celý pobyt, nebo respektive na týden

veeøe 3-chodové menu v restauraci Hotel Victoria www.postwirt-maishofen.at (5 minut pìšky):

 • 15,90 euro dennì pro dospìlé
 • dìti do 12 let 10 eur
 • zamlouvá se na den nebo více

Rezervaní podmínky:

 • Pro potvrzení rezervace je nutné provést zálohovou platbu ve výši 40%.
 • Zbývající ástka se platí bankovním pøevodem 2 týdny pøed pøíjezdem
 • Po pøíjezdu se skládá kauce ve výši 100 eur za apartmán!
 • Naše bankovní spojení:

Raiffeisenbank Maishofen Thumersbach:
IBAN:AT21 3503 5000 0008 9193
BIC:RVSAAT2S035


Podmínky vztahující se na zrušení rezervace podle rakouského práva pro podmínky smluv s hotely:

 • 3 mìsíce pøed pøíjezdem mžete zrušit rezervaci zdarma, útujeme pouze poplatek za zpracování ve výši 25 eur .
 • Pøi zrušení rezervace ménì než 3-1 mìsíce pøed datem pøíjezdu je zpoplatnìno 40% z dohodnuté ceny.
 • Pøi zrušení rezervace ménì než 1 mìsíc pøed datem pøíjezdu je zpoplatnìno 70% z dohodnuté ceny.
 • Pøi zrušení rezervace ménì než týden pøed datem pøíjezdu je zpoplatnìno 90% z dohodnuté ceny.
 • Cena pobytu bude útována v plné výši i v pøípadì pozdního pøíjezdu či pøedasného odjezdu.

Doporuujeme Vám, aby jste uzavøeli stornovací pojištìní! Mohli bychom jej uzavøít za Vás v Evropské silniní pojišovnì.


Pokud pøijedete vlakem, mžeme vás vyzvednout na nádraží Zell am See nebo Saalfelden zdarma. ( K jízdnímu øádu Rakouských spolkových drah ).


 

Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X