Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Venkovská turistika

Naše značka je známkou ovìøené kvality.

Urlaub am Bauernhof Znaka venkovské turistiky garantuje pohostinný certifikovaný zemìdìlský dvr, vinárnu, horskou chatu - tj. venkovský odpočinek, kde opravdu existuje zemìdìlství. Zcela dobrovolnì a zodpovìdnì jsme se zavázali dodržovat øadu jakostních kritérií.
 
 
Zemìdìlské dvory jsou pravidelnì kontrolovány a hodnoceny speciální porotou z pohledu kvality, zaøízení a servisu. Výsledek hodnocení je vyjádøen v počtu kvìtin, které jsme dostali - je to další zpsob, jak zajistit pravdivou dovolenou na dvoøe.Zemìdìlský dvr s funkním zaøízením / funkním vybavením. Sprchový kout nebo koupelna a záchod v pokoji, apartmánu nebo na poschodí.
Zemìdìlský dvr s dobrými vybaveními / zaøízení. Sprchový kout nebo koupelna a záchod na pokoji nebo v apartmánu
Zemìdìlský dvr s velmi dobrým vybavením pro velké nároky. Sprchový kout nebo koupelna a záchod na pokoji nebo v apartmánu

Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X