Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Venkovská turistika

Naše značka je známkou ovìøené kvality.

Urlaub am Bauernhof Značka venkovské turistiky garantuje pohostinný certifikovaný zemìdìlský dvůr, vinárnu, horskou chatu - tj. venkovský odpočinek, kde opravdu existuje zemìdìlství. Zcela dobrovolnì a zodpovìdnì jsme se zavázali dodržovat øadu jakostních kritérií. Zemìdìlské dvory jsou pravidelnì kontrolovány a hodnoceny speciální porotou z pohledu kvality, zaøízení a servisu. Výsledek hodnocení je vyjádøen v počtu kvìtin, které jsme dostali - je to další způsob, jak zajistit pravdivou dovolenou na dvoøe.Zemìdìlský dvůr s funkčním zaøízením / funkčním vybavením. Sprchový kout nebo koupelna a záchod v pokoji, apartmánu nebo na poschodí.
Zemìdìlský dvůr s dobrými vybaveními / zaøízení. Sprchový kout nebo koupelna a záchod na pokoji nebo v apartmánu
Zemìdìlský dvůr s velmi dobrým vybavením pro velké nároky. Sprchový kout nebo koupelna a záchod na pokoji nebo v apartmánu

Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237