Schloss Saalhof - Urlaub am BauernhofSchloss Saalhof - Urlaub am BauernhofSchloss Saalhof - Urlaub am BauernhofSchloss Saalhof - Urlaub am BauernhofSchloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Venkovská turistika

Naše značka je známkou ovìøené kvality.

Urlaub am Bauernhof Znaka venkovské turistiky garantuje pohostinný certifikovaný zemìdìlský dvr, vinárnu, horskou chatu - tj. venkovský odpočinek, kde opravdu existuje zemìdìlství. Zcela dobrovolnì a zodpovìdnì jsme se zavázali dodržovat øadu jakostních kritérií.
 
 
Zemìdìlské dvory jsou pravidelnì kontrolovány a hodnoceny speciální porotou z pohledu kvality, zaøízení a servisu. Výsledek hodnocení je vyjádøen v počtu kvìtin, které jsme dostali - je to další zpsob, jak zajistit pravdivou dovolenou na dvoøe.Zemìdìlský dvr s funkním zaøízením / funkním vybavením. Sprchový kout nebo koupelna a záchod v pokoji, apartmánu nebo na poschodí.
Zemìdìlský dvr s dobrými vybaveními / zaøízení. Sprchový kout nebo koupelna a záchod na pokoji nebo v apartmánu
Zemìdìlský dvr s velmi dobrým vybavením pro velké nároky. Sprchový kout nebo koupelna a záchod na pokoji nebo v apartmánu

Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X