Grillhütte beim Schloss Saalhof
Pferdeschlitten fahren in Maishofen
Paar beim Schneeschuhwandern
Panorama vom Schloss Saalhof
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Familie Rieder vor Brunnen

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Zámek Saalhof: Vaše dovolená na farmì v Saalbach

Odpoinek na venkovském dvoøe zámku Saalhof, který se nachází ve mìstì Saalbach, je jak tradiní, ale také moderní, nabízející bohatý a pestrý program pro dìti.

Zámek Saalhof: Vaše dovolená na farmì v Saalbach. Útulná rodinná atmosféra pro dìti a dospìlé. Na farmì zámku Saalhof ve mìstì Saalbach si užijete netradiční dovolenou – stáje a louky jsou situovány v obrovském vrchovinném areálu, který patøí k jednomu z nejkrásnìjších zámk v provincii Salzburg. Na farmì Vás a Vaše dìti očekávají nejr znìjší zážitky.


Gastronomie a potìšení

Zámek Saalhof získal ocenìní Ètyøi kvìtiny za vysokou kvalitu a nabízené pohodlí. Bohaté snídanì a chutné jídelníky nabízené v pøípadì rezervace ubytování s polopenzí a spolu s blízkými restauracemi Vám umožní užít si výhod regionu. Nìkteré z výrobk, kterých si bìhem Vašeho pobytu na farmì v Zell am See-Kaprunu mžete užít, je možné také nakoupit. Pravidelnì poøádané veírky s grilováním na rzných malebných místech poskytují útulné okamžiky.


Farma

Na naší farmì, která je zásobována biopalivem, se prochází rzná zvíøata: skot, prasata, králíci, slepice, kočky, náš kò a pes. Všechna budou ráda, kdybyste je krmili a pohladili. Co je nuda nevíme: program pro dìti, společné aktivity na dvoøe, jízda na koni, peení venkovského chleba a výlety na naši horskou chatupvobn, ke které se v zimì lze dostat pouze na turistických bìžkách – najdete u nás rzné aktivity V rámci Salzburského venkovského podzimu se od konce srpna do konce øíjna koná hodnì akcí s nezapomenutelnou atmosférou, na kterých se mžete seznámit s venkovskými tradicemi

Budeme rádi, pokud se rozhodnete strávit svou dovolenou na farmì zámku Saalhof v Saalbachu. Rezervujte ještì dnes váš vybraný apartmán nezávaznou poptávkou

Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X