Panorama vom Schloss Saalhof
Grillhütte beim Schloss Saalhof
Der Eingangsbereich im Moarhaus
Pferdeschlitten fahren in Maishofen
Die Kinder in der Backstube
Schloss Saalhof Maishofen
Backstube im Moarhaus
Familie Rieder vor Brunnen

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Zámek Saalhof: Vaše dovolená na farmì v Saalbach

Odpoinek na venkovském dvoøe zámku Saalhof, který se nachází ve mìstì Saalbach, je jak tradiní, ale také moderní, nabízející bohatý a pestrý program pro dìti.

Zámek Saalhof: Vaše dovolená na farmì v Saalbach. Útulná rodinná atmosféra pro dìti a dospìlé. Na farmì zámku Saalhof ve mìstì Saalbach si užijete netradiční dovolenou – stáje a louky jsou situovány v obrovském vrchovinném areálu, který patøí k jednomu z nejkrásnìjších zámk v provincii Salzburg. Na farmì Vás a Vaše dìti očekávají nejr znìjší zážitky.


Gastronomie a potìšení

Zámek Saalhof získal ocenìní Ètyøi kvìtiny za vysokou kvalitu a nabízené pohodlí. Bohaté snídanì a chutné jídelníky nabízené v pøípadì rezervace ubytování s polopenzí a spolu s blízkými restauracemi Vám umožní užít si výhod regionu. Nìkteré z výrobk, kterých si bìhem Vašeho pobytu na farmì v Zell am See-Kaprunu mžete užít, je možné také nakoupit. Pravidelnì poøádané veírky s grilováním na rzných malebných místech poskytují útulné okamžiky.


Farma

Na naší farmì, která je zásobována biopalivem, se prochází rzná zvíøata: skot, prasata, králíci, slepice, kočky, náš kò a pes. Všechna budou ráda, kdybyste je krmili a pohladili. Co je nuda nevíme: program pro dìti, společné aktivity na dvoøe, jízda na koni, peení venkovského chleba a výlety na naši horskou chatupvobn, ke které se v zimì lze dostat pouze na turistických bìžkách – najdete u nás rzné aktivity V rámci Salzburského venkovského podzimu se od konce srpna do konce øíjna koná hodnì akcí s nezapomenutelnou atmosférou, na kterých se mžete seznámit s venkovskými tradicemi

Budeme rádi, pokud se rozhodnete strávit svou dovolenou na farmì zámku Saalhof v Saalbachu. Rezervujte ještì dnes váš vybraný apartmán nezávaznou poptávkou

Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X