Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof - MaishofenSchloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof MaishofenSchloss Saalhof Maishofen

Zámek Saalhof: Vaše dovolená na farmì v Saalbach

Odpočinek na venkovském dvoøe zámku Saalhof, který se nachází ve mìstì Saalbach, je jak tradiční, ale také moderní, nabízející bohatý a pestrý program pro dìti.

Zámek Saalhof: Vaše dovolená na farmì v Saalbach

Útulná rodinná atmosféra pro dìti a dospìlé

Na farmì zámku Saalhof ve mìstì Saalbach si užijete netradiční dovolenou – stáje a louky jsou situovány v obrovském vrchovinném areálu, který patøí k jednomu z nejkrásnìjších zámků v provincii Salzburg. Na farmì Vás a Vaše dìti očekávají nejrů znìjší zážitky.

 

Gastronomie a potìšení

Zámek Saalhof získal ocenìní Ètyøi kvìtiny za vysokou kvalitu a nabízené pohodlí. Bohaté snídanì a chutné jídelníčky nabízené v pøípadì rezervace ubytování s polopenzí a spolu s blízkými restauracemi Vám umožní užít si výhod regionu. Nìkteré z výrobků, kterých si bìhem Vašeho pobytu na farmì v Zell am See-Kaprunu můžete užít, je možné také nakoupit. Pravidelnì poøádané večírky s grilováním na různých malebných místech poskytují útulné okamžiky.

 

Farma

Na naší farmì, která je zásobována biopalivem, se prochází různá zvíøata: skot, prasata, králíci, slepice, kočky, náš kůò a pes. Všechna budou ráda, kdybyste je krmili a pohladili. Co je nuda nevíme: program pro dìti, společné aktivity na dvoøe, jízda na koni, pečení venkovského chleba a výlety na naši horskou chatupůvobn, ke které se v zimì lze dostat pouze na turistických bìžkách – najdete u nás různé aktivity V rámci Salzburského venkovského podzimu se od konce srpna do konce øíjna koná hodnì akcí s nezapomenutelnou atmosférou, na kterých se můžete seznámit s venkovskými tradicemi

Budeme rádi, pokud se rozhodnete strávit svou dovolenou na farmì zámku Saalhof v Saalbachu. Rezervujte ještì dnes váš vybraný apartmán nezávaznou poptávkou

Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237