Schloss Saalhof - BauernherbstSchloss Saalhof - BauernherbstSchloss Saalhof - BauernherbstBauernherbst Schloss SaalfhofSchloss Saalhof - Bauernherbst Schloss Saalhof - Bauernherbst Schloss Saalhof - BauernherbstBauernherbst

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Festival skliznì:

Oslavte s námi od konce srpna do konce øíjna

Festival skliznì se slaví s pøibližnì 2000 akcemi, které se konají v celém Salcbursku. Staré tradice a rukodìlné øemesla se obnoví. Procházejte se po loukách a podívejte se, jak se úroda sbírá. Anebo jezdìte na kole a navštivte rzné tematické stanice venkovského podzimního festivalu, který nabízí taky zajímavý trh.

Na mnoha místech jsou krávy na konci léta zdobeny kvìtinami a odvedeny zpátky do kravín na zimování. Všichni zpívají, taní, hrají a užívají si! Tradice, hudba a tanec - to je velká radost pro všechny! Nabízejí se také hodnì vajených peiv jako typické "Germkrapfen", "Bauernschöpsernes", "Blattln". Celá vesnice slaví svátek, slavte taky!


Festival skliznì je kulturní tradice:

Podle starého zvyku sbírání úrody na konci øíjna se slaví poøádnì. Svátek pøedstavuje slavnostní prvod s krásnì ozdobenou korunou vyrobenou z rzných produkt.

Zajímavý obyej je ukázka rukodìlných øemesel, které se demonstrují o svátcích. Pozorovali jste nìkdy jak se dlabají døevìné lišty, jak se dìlá jemnou výšivku anebo jak se plete vìneek

Almhütte
Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X