Schloss Saalhof - SaunafässerAlhütte Schloss SaalhofSchloss Saalhof Maishofen - AlmhütteAlmhüttenAlmhüttenAlmhüttenAlmhütten

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Horská chata

Pokud se chcete ponoøit do atmosféry tradiního zpsobu života vesnian pøed 200 lety, nebo žít nìjaký as v souladu s pøírodou, uritì se budete cítit dobøe vysoko nahoøe na Alpské pastvinì.

Asi 100 krav s telaty a 10 koní tráví léto na pastvinì o rozloze 140 ha.

Mžete doprovodit i našeho lovce!
Od konce kvìtna do konce øíjna je možné pøenocovat v naší horské chatì (v závislosti na počasí). V zimì je chata pøístupná pouze lyžemi na túry, protože je zcela pokrytá snìhem!

Každý týden poøádáme výlet na vysokou pastvinu.


Lokalita:

Naše pastviny se nacházejí v nádherné horské krajinì Land Salzburg Saalbach - jsou ideálním výchozím bodem pro výlety s rzným stupnìm obtížnosti, napøíklad na Geißstein, Murnauer Scharte, Schusterkogel nebo Hochtorsee.

Velká cena za úsilí je neuvìøitelný výhled na prsmyky a na vrchol Großglockner. Zde najdete ideální místo pro odpočinek v absolutním tichu, občas pøerušovaném pouze zvony krav.

Unsere Alm

Almhütte
Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X