Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Unsere AngeboteUnsere AngeboteUnsere AngeboteUnsere Angebote

Naůe nabídky

Uzeniny a špek

Wurst und Speck Pøibližnì tøikrát ročnì vyrobíme vlastní uzeniny, které prodáváme našim zákazníkům. Náš sortiment se mìní a pokaždé je nìco nového. Kvalita našeho hovìzího masa je však stálá.

Ètìte dál


Back
Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237