Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Bauernhof erleben Schloss SaalhofSchloss Saalhof - Urlaub am BauernhofSchloss Saalhof - Urlaub am BauernhofSchloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Najdete náš zemìdìlský dvůr

Po 17:00 hodinì můžžete navštívit stodolu: Nejdøíve zavedou krávy, potom vŠ¡echna zvíøata (krávy, telata, kozy, králíci) jsou krmena senem a malá telata dostávají mléko. Dìti mohou krmit zvíøata senem nebo dát telatům mléko.

Nebo dáváte pøednost jízdì traktorem spolu s farmáøem Hermannem?

Narození zvíøete : A možná budete mít možnost sledovat narození malého zvíøete? Potom mu můžete vymyslet jméno...

Návrh pro ranní ptáčky: Odkud pøijde vejce k snídani? A co tak zajít do kurníku a pomoct manželce farmáøe se sbíráním vajec - každý den v 8 a v 13 hodin.

VŠ¡echna zvíøata mají ráda hýčkání - malá kůzlátka, králíčky Strolchi, Blacky a hlavnì pes Tina. Zajíčky mohou kdykoli jíst trávu nebo odpad salátu, nebo zelenin.

A v horkých letních dnech budete možná mít možnost se podívat na senoseče? Bìhem léta se každé pole kosí 2-3 krát (od konce kvìtna do konce záøí) ... Možná pøesnì dnes traktor bude rotovat celý den ... Všechny dìti mohou jezdit nebo pomoct na poli hrabìtem - je to pøece ruční práce ...

Jaký je život zemìdìlce na horské pastvinì? V červenci a srpnu (v závislosti na počasí) poøádáme týdenní výlety na horskou chatu, která se nachází asi 1700 metrů nad moøem: Po jedné hodinì cesty autem (kolem 27 km) k naší hlavní chatì, která se nachází ve výšce 1380 m, nás očekává nádherný výstup na nedotčenou horskou pastvinu, která se nachází asi 1700 m nad moøem: Na ploše 150 hektarů se pase dobytek (asi 110 zvíøat), jakož i 6-8 koní a koz. Zde se můžete naučit, jak se hospodaøí pastvina, a jaké práce probíhají zde v létì. Návštìva horské chaty je jako cestovaní zpìt v čase: Jak se asi v minulosti vyrábìly sýr a máslo bez elektøiny? Jak asi to vše služebníci dìlali pøed stem lety?

Můžete se zúčastnit veselého sbìru ovocných plodin: Na začátku července jsou tøešnì, v srpnu - černý rybíz a meruòky, a v záøí - švestky, jablka a hrušky. Z nich se vaøí chutné marmelády k snídani. Pøebytek se používá pro výrobu pálenky: ze 100 kg ovoce je možno vyrobit 7 l pálenky. Každý, kdo pomáhal pøi sklizni, dostane chutnou snídani a samozøejmì si může dát neomezené množství ovoce!

 

Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237