Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am BauernhofGrillabende Schloss SaalhofGrillabende Schloss SaalhofGrillabende Schloss Saalhof

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Veerní grilování

Máme vlastní venkovní místo pro rozdìlávání ohnì vzdálené 5 minut od zámku.

Toto místo je oblíbené pro grilování, zvláš na konci ervna, když se slaví letní slunovrat - tamtudy si mžete užívat krásný výhled k ostatním ohništím kolem jezera Zellera See.

V pohodlné zahradní besídce je možno strávit nezapomenutelné teplé letní veery. Pøi hezkém poíasí v létì poøádáme každé pondìlí veer grilování s produkty z naší vlastní farmy a zahrady! Farmáø Bauer se zabývá grilováním osobnì. Nechte se rozmazlit...

To je dobrá možnost seznámit se s jinými hosty, vaše dìti jistì najdou dobré nové kamarády.
 

Grillabende
Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X