Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Venkovské tradice


Plot typický pro region Pinzgau

Schloss Saalhof Pinzgauer Zaun Celý dvůr je ohrazen plotem typickým pro region Pinzgau: Je vyroben z nasekaného døeva z modøínu v pìti různých délkách, které jsou hustì propleteny specifickým způsobem, aby byl plot stabilní i bez høebíků. Pøed časem byly všechny ploty vyrobeny tímto způsobem - dokonce i ploty na horských pastvinách. Dnes bohužel témìø nikdo toto øemeslo neovládá. Ale celý dvůr zámku Saalhof je ohrazen právì takovým hezkým plotem.

 

 


« Back
Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237