Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Venkovské tradice


Plot typický pro region Pinzgau

Je vyroben z nasekaného døeva z modøínu v pìti různých délkách, které jsou hustì propleteny specifickým způsobem, aby byl plot stabilní i bez høebíků. Pøed časem byly všechny ploty vyrobeny tímto způsobem - dokonce i ploty na horských pastvinách. Dnes bohužel témìø nikdo toto øemeslo neovládá. Ale celý dvůr zámku Saalhof je ohrazen právì takovým hezkým plotem.


« Back
Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X