Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Venkovské tradice


Svátek Boží­ho tìla

Ženy jsou oblečeni v krojích a vesničané - v tradičních kožených kalhotách a tradičních košilích; účastní se také muži, kteøí dle starého zvyku dávali rány bičem na zem pro dobou úrodu; Zde jsou jezdci, hudební soubor, hasičský sbor, mládež. Tradičnì se začínají od Saalhofu: pøipravujeme oltáø, který zdobíme pìnišníkem a šeøíkem.


« Back
Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X