Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Venkovské tradice


Svátek letního slunovratu

v červnu (nejčastìji kolem 19. červnu) Kolem 19 hodin vyrazíme spolu se všemi hosty k otevøenému ohništi, které se nachází na horské louce s výhledem na jezero Zeller See, 10 min. chůze od zámku. Potom pečeme klobásy na ohni. V 22 hodin se velkou hromadu vìtví zapaluje. Na blízkých kopcích je možno vidìt další ohništì - pøi hezkém počasí výhled je obzvláštì krásný.

Sonnwendfeuer Schloss Saalhof Sonnwendfeuer Schloss Saalhof

 

 


« Back
Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237