Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Venkovské tradice


Vánoční­ a novoroční­ svátky

Weihnachten Schloss Saalhof V pátek večer pøed prvním adventem udìláme velký vìnec (o průmìru asi 1 m.), který se tradičnì povìsí nad kuchyòský stůl; rádi svým hostům pomůžeme s vyrobením vìnce. V tìch svátečních dnech domácí moučníky a tradiční chléb s rozinkami by nemìly chybìt. Kdo má zájem, může se zúčastnit jejich pøípravy!

Perchtenlauf Schloss Saalhof V chladných zimních nocích pøed Vánocemi kolem chodí tak zvané Krampusy - tradice, podle které se lidé pøevlekají za rohatá a chlupatá strašidla podobající se zvíøeti Popel, který se pomaže na obličeji, pøináší štìstí; zvyk, podle kterého lidé dostávají od Krampusy naplácano, vychází také z pøesvìdčení, že to pøináší štìstí, ale určitì není moc pøíjemné. Po Novém roce se Krampusy se stávají takzvaný Perchten, které nešlehají tak silnì a jejich cílem je vyhnat zimu. Krampusy jsou doprovázeny čarodìjnicemi a tvory, které se podobají kozám.

Perchtenlauf Schloss Saalhof Kromì ošklivých Krampusů ("Schiachperchten"), v Pinzgau jsou krásné Krampusy ("Schönperchten"), které chodí z jednoho selského dvora do druhého, popøejí hodnì štìstí a tančí svůj tradiční tanec. Ve skupinì Krampusů je také takzvaný kuøecí Krampus ("Hühnerpercht"), který nechá spadnout na zemi vejci, a hostitelka okamžitì musí jej vyčistit, protože víra je, že to bude požehnaný domov. Doufejme, že se tito tvorové objeví na námìstí Zell am See pouze 6. ledna.

  • Velmi zajímavý je také zvyk Anglöckeln, kde místní mládež hraje scénu, ve které Marie a Josef hledají útočištì, a zpívá pøitom písnì. Skupina chodí v určitých nocích pøed Vánocemi od domu k domu.
     
  • Je to sváteční den, kdy se k obìdu podává tradiční pokrm z mléka, mouky a medu; brousí se také všechny nože. Speciální vánoční domácí klobása se peče až večer.
     
  • Kouøení kadidlem na štìdrý den, Nový rok a Tøí králů S kadidlem a svìcenou vodou vesničané zahání zlé duchy, a tak žehnají po celém domì a dvoøe. Tady na zámku se vykuøuje kadidlem každá místnost a každý chlév.

« Back
Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X