Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Venkovské tradice


Velikonoční zvyky

V náøečí v regionu Pinzgau jsou specifické názvy pro lidi, kteøí v určitých dnech vstali z postele jako poslední - napøíklad ten, kdo vstal poslední v nedìli pøed Velikonocemi se nazývá osel, a ten, kdo se probudil poslední ve čtvrtek (Zelený čtvrtek) se nazývá. ..........

Tradičnì na Zelený čtvrtek se kraslice ozdobí s prvními jarními kvìtinami a trávou, a poté se obarví slupkami cibule a barvami. Všechny dìti se mohou pøidat!

V naší rodinì dŠ¯slednì dodrŠ¾ujeme pŠ¯st od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty v poledne, kdy se jí velikonoční pečenì. Odpoledne v kostele se posvìtí jídla (pečené jehnìčí, chléb, salám, sýr, velikonoční vejce, køen a sŠ¯l), která se podávají k večeøi.


« Back
Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X