Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Venkovské tradice


Velikonoční zvyky

Osterbrauchtum Schloss Saalhof Velikonoce začínají posvìcením vìtví v nedìli pøed Velikonocemi - v 09:45 hodin všichni pøichází k nám na dvŠ¯r. Naše rodina pøipravuje oltáø a zdobí jej. Š½ena v rodinì zavazuje pøedchozí den vìtvičky vrby, pomáhá také kaŠ¾dému dítìti zavázat a ozdobit své vìtve. Na nì dávají osolené preclíky a barevné stuŠ¾ky.

V náøečí v regionu Pinzgau jsou specifické názvy pro lidi, kteøí v určitých dnech vstali z postele jako poslední - napøíklad ten, kdo vstal poslední v nedìli pøed Velikonocemi se nazývá osel, a ten, kdo se probudil poslední ve čtvrtek (Zelený čtvrtek) se nazývá. ..........

Tradičnì na Zelený čtvrtek se kraslice ozdobí s prvními jarními kvìtinami a trávou, a poté se obarví slupkami cibule a barvami. Všechny dìti se mohou pøidat!

V naší rodinì dŠ¯slednì dodrŠ¾ujeme pŠ¯st od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty v poledne, kdy se jí velikonoční pečenì. Odpoledne v kostele se posvìtí jídla (pečené jehnìčí, chléb, salám, sýr, velikonoční vejce, køen a sŠ¯l), která se podávají k večeøi.

 

 


« Back
Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237