Biowärme Schloss SaalhofBiowärme Schloss Saalhof

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Vytápìní spalováním biomasy Saalhof

Ochrana okolí je pro nás d?ležitá jako zemìdìlství, a proto energie z obnovitelných zdroj? má pro nás velký význam.

Naše pila "Biowärme Saalhof" zabezpečuje vytápìní a teplou vodu ve všech pokojích zámku Saalhof. Døevìný materiál je z vlastních les?. Biowärme Saalhof dodává teplo jak do zámku, tak dalším pìti zákazník?m v tìsné blízkosti. Biowärme Saalhof je sama o sobì energeticky sobìstačná: Spotøeba elektøiny je zcela zabezpečena vlastním fotovoltaickým zaøízením.

Takže nìkdy m?žete klidnì nechat téct teplé vody déle. Dovolená na zámku Saalhof je ekologicky čistou.

Pokud máte zájem, zemìdìlec Hermann Vám ochotnì ukáže elektrárnu.

 

Almhütte
Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X