Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Biowärme Schloss SaalhofBiowärme Schloss Saalhof

Vytápìní spalováním biomasy Saalhof

Ochrana okolí je pro nás důležitá jako zemìdìlství, a proto energie z obnovitelných zdrojů má pro nás velký význam.

Naše pila "Biowärme Saalhof" zabezpečuje vytápìní a teplou vodu ve všech pokojích zámku Saalhof. Døevìný materiál je z vlastních lesů. Biowärme Saalhof dodává teplo jak do zámku, tak dalším pìti zákazníkům v tìsné blízkosti. Biowärme Saalhof je sama o sobì energeticky sobìstačná: Spotøeba elektøiny je zcela zabezpečena vlastním fotovoltaickým zaøízením.

Takže nìkdy můžete klidnì nechat téct teplé vody déle. Dovolená na zámku Saalhof je ekologicky čistou.

Pokud máte zájem, zemìdìlec Hermann Vám ochotnì ukáže elektrárnu.

 

Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237