Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof  Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Zemìdìlský dvůr

Naše zvíøata

Na našem dvoøe je asi 80 kusů dobytku (z toho 20-25 dojnic), 10 prasat (pouze v létì), naši králíci Flecki, Punkti a Struppi, 2 kozy s kůzlaty, naše kobyla Simone, slepice, kočky a náš pes Tina. ..
 

V létì naše dojnice a mladá telata jsou na dvoøe. Naše ostatní vìtší zvíøata jsou na horské pastvinì.

Nìkdy naše kobyla Simone porodí malá høíbátka ... Můžete se s nimi seznámit, pokud pøijdete na jízdu! Kdo už to umí, může jezdit po našich loukách anebo po turistických stezkách; jednou - dvakrát týdnì nabízíme také dìtskou jízdu na koni se společníkem!

Návrh pro ranní ptáčky: v 08:00 hodin se sbírají vejce ze snáškových hnízd pro pøípravu snídanì, kdo jich najde nejvíce?

 
 

 


Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237