Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof  Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Zemìdìlský dvr

Naše zvíøata

Na našem dvoøe je asi 80 kus dobytku (z toho 20-25 dojnic), 10 prasat (pouze v létì), naši králíci Flecki, Punkti a Struppi, 2 kozy s kzlaty, naše kobyla Simone, slepice, koky a náš pes Tina. ..

V létì naše dojnice a mladá telata jsou na dvoøe. Naše ostatní vìtší zvíøata jsou na horské pastvinì.

Nìkdy naše kobyla Simone porodí malá høíbátka ... Mžete se s nimi seznámit, pokud pøijdete na jízdu! Kdo už to umí, mže jezdit po našich loukách anebo po turistických stezkách; jednou - dvakrát týdnì nabízíme také dìtskou jízdu na koni se spoleníkem!

Návrh pro ranní ptáky: v 08:00 hodin se sbírají vejce ze snáškových hnízd pro pøípravu snídanì, kdo jich najde nejvíce.

Unsere Tiere

Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X