Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...

Prilezitost ke grilouani

Grilovánč navzdory letnčmu dešti nebo dokonce i v zimì navzdory chladu a snìhu? Žádný problém, náš døevìný domek pro grilovánč splnč toto pøánč - je zde mčsto pro 15 osob:

Romantika u ohnì, chléb z tìsta navinutého na døevìné palici a grilované klobásy - v klasickém grilovacčm domku z Finska dobrodružstvč je zaruíeno pro mladé i staré!
Hosté sedč na jelenčch kůžčch a jedč z venkovských pánvč. Zde se objevč vzpomčnky na tábor ve stanech z dìtstvč.
Stejnì jako v minulosti - na pøčjemné povčdánč u teplého ohnì je možné strávit pohodové večery s rodinou nebo pøáteli.

Nenechte si ujčt naše jednoduché, ale velmi kvalitnč výrobky z našč farmy, a také i kulináøské lahůdky z oblasti Salcburku.
S radostč pro vás uspoøádáme grilováníč, a pokud si pøejete vaøit sami - rozdìláme oheò. Tìsto na chléb pøipravčme bez dodateíných poplatků. Zvlášť oblčbená je naše ohnivá gulášová polévka, a také naše dušená masa a svaøené včno, které se zahøčvá ve smaltované hrnce nad ohnìm.


V létì, když je horko, k velké radosti dìtč udìláme z grilovacčho domku kout pro hry.Udìlejte si virtuálnč prohlčdku našeho klasické finské grilovacč koty!
 

Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237