Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Týdenní výlety k chatì na pastvinì.

 

Pokud se chcete ponoøit do atmosféry tradiíního zp?sobu života vesniían? pøed 200 lety, nebo žít nìjaký ías v souladu s pøírodou, uríitì se budete cítit dobøe vysoko nahoøe na Alpské pastvinì.

Asi 100 krav s telaty a 10 koní tráví léto na pastvinì o rozloze 140 ha. Mžete doprovodit i našeho lovce!

Od konce kvìtna do konce øíjna je možné pøenocovat v naší horské chatì (v závislosti na počasí). V zimì je chata pøístupná pouze lyžemi na túry, protože je zcela pokrytá snìhem!

Každý týden poøádáme výlet na vysokou pastvinu.


Lokalita:

Naše pastviny se nacházejí v nádherné horské krajinì Land Salzburg Saalbach - jsou ideálním výchozím bodem pro výlety s rzným stupnìm obtížnosti, napøíklad na Geißstein, Murnauer Scharte, Schusterkogel nebo Hochtorsee.

Unsere Alm

Velká cena za úsilí je neuvìøitelný výhled na prsmyky a na vrchol Großglockner.

Zde najdete ideální místo pro odpoinek v absolutním tichu, obas pøerušovaném pouze zvony krav.
 

Almhütte
Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X