Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Winterurlaub bei Schloss Saalhof in MaishofenWinterurlaub bei Schloss Saalhof in MaishofenWinterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen

Projčžíka na saních tažených koòmi

Odhalte kouzelný zimnč svìt a pole zasypaná snìhem kolem zámku Saalhof s našimi klasickými døevìnými sánìmi pro dvì osoby zabalené v hustých dekách a rychlostč jedné koòské sily! V závislosti na snìhové situaci uspoøádáme pro naše hosty jednou týdnì projčžÄku na saních tažených konìm (doba trvánč 15 min.), která je v cenì ubytovánč na jeden týden.

Chcete-li na dlouhou projčžíku s včce lidmi, rádi to zajistčme v zasnìženém údolč Lindlingalm www.lindlingalm.at. Cena balččku pro 4 osoby je 65 eur, u skupin 5 a včce zájemců je cena 12 eur za osobu, dìti do 3 let cestujč zdarma se svými rodiíi!

Pro projčžíky na sánčch tažených koòmi je nutná rezervace pøedem na telefonu unter +43(0)6541 71 90. Èas odjezdu bude Vám oznámen na telefonu!

 

Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237