Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof - Saunafässer Schloss Saalhof - Maishofen - Saunafässer Schloss Saalhof - Saunafässer Schloss Saalhof - Saunafässer Schloss Saalhof - Saunafässer Schloss Saalhof - Saunafässer Schloss Saalhof - Saunafässer Schloss Saalhof - Saunafässer Schloss Saalhof - Saunafässer Schloss Saalhof - Saunafässer

Sauna - oáza rekreace a klidu.


Disponujeme dvìma saunami, infračervenou saunou pro čtyøi osoby, jakoŠ¾ i klasickou finskou saunou pro deset osob - vychutnejte si blahodárné teplo!

Zapomeòte na starosti kaŠ¾dodenní ho Š¾ivota v naŠ¡em lázeòském zaøízení s architekturou kombinující sklo, beton a døevo.

Rekreační pokoj je vybaven lehátky, a pøes terasu se dostanete k venkovním saunám.
Z panoramatického okna se otevírá nádherný výhled na národní park Hohe Tauern.

A poté? Osv슾te se ve snìhu! Nebo si odpočiòte v relaxační místnosti se zajímavou knihou v jednom z houpacích lehátek z pøírodního døeva.
Pøi krásném počasí mŠ¯Š¾ete vyjít na terasu a uŠ¾Ã­t si sluníčka. Obrovské panoramatické okno Vám garantuje dech beroucí výhled na národní park Hohe Tauern.

A co tak ochutnat sklenici horské pramenité vody?


VŠ¡echno tohle a mnoho dalŠ¡Ã­ch vìcí Vás očekává!

  • Místnosti se vyhøívají po 16:00 hodinì po pøedb슾né Š¾ádance.
  • Wellness místnosti lze rezervovat také na jeden večer nebo jedno odpoledne. Dìti smí saunu vyuŠ¾Ã­vat v doprovodu jejich rodičŠ¯.
  • Ručníky-Š¾upany je moŠ¾né zapŠ¯jčit za 5 eur na osobu po celou dobu pobytu.
  • Pantofle je moŠ¾né zakoupit za 3 eura.
  • S radostí Vám nabídneme pøírodní vonné oleje!
  • Na poŠ¾ádání si mŠ¯Š¾ete uŠ¾Ã­vat masኾ (klasickou, reflexní, støedomoøskou), cena za 50 minut - 35 eur.

Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237
Visit us on ...