Schloss Saalhof - Maishofen - Saunafässer Schloss Saalhof - Saunafässer Schloss Saalhof - Saunafässer Schloss Saalhof - Saunafässer Schloss Saalhof - Saunafässer Schloss Saalhof - Saunafässer Schloss Saalhof - Saunafässer Schloss Saalhof - Saunafässer Schloss Saalhof - Saunafässer

Bestpreis

bei Direktbuchung inkl. Willkommens-Geschenk

Sauna - oáza rekreace a klidu.


Disponujeme dvìma saunami, infračervenou saunou pro čtyøi osoby, jakoŠ i klasickou finskou saunou pro deset osob - vychutnejte si blahodárné teplo!

Zapomeòte na starosti kaŠdodenní ho Šivota v naŠ¡em lázeòském zaøízení s architekturou kombinující sklo, beton a døevo.

Rekreační pokoj je vybaven lehátky, a pøes terasu se dostanete k venkovním saunám.

Z panoramatického okna se otevírá nádherný výhled na národní park Hohe Tauern.

A poté OsvìŠte se ve snìhu! Nebo si odpočiòte v relaxační místnosti se zajímavou knihou v jednom z houpacích lehátek z pøírodního døeva.
Pøi krásném počasí mŠ¯Šete vyjít na terasu a uŠÃ­t si sluníčka. Obrovské panoramatické okno Vám garantuje dech beroucí výhled na národní park Hohe Tauern.

A co tak ochutnat sklenici horské pramenité vody?

VŠ¡echno tohle a mnoho dalŠ¡Ã­ch vìcí Vás očekává!

  • Místnosti se vyhøívají po 16:00 hodinì po pøedbìŠné Šádance.
  • Wellness místnosti lze rezervovat také na jeden večer nebo jedno odpoledne. Dìti smí saunu vyuŠÃ­vat v doprovodu jejich rodičŠ¯.
  • Ručníky-Šupany je moŠné zapŠ jčit za 5 eur na osobu po celou dobu pobytu.
  • Pantofle je moŠné zakoupit za 3 eura.
  • S radostí Vám nabídneme pøírodní vonné oleje!
  • Na poŠádání si mŠ¯Š ete uŠÃ­vat masአ(klasickou, reflexní, støedomoøskou), cena za 50 minut - 40 eur.

Photos

Online Buchen

Unverbindliche anfrage

Gerne erstellen wir ihnen eine unverbindliche Pauschale

Hotels mit Hotelbewertungen bei HolidayCheck
Tripadvisor
Ich stimme zu, dass diese Seite Cookies für Analysen, personalisierten Inhalt und Werbung verwendet. Mehr dazu unter Impressum. X