Schloss Saalhof Maishofen - Familienurlaub Schloss Saalhof Maishofen - Familienurlaub Schloss Saalhof Maishofen - Familienurlaub Schloss Saalhof Maishofen - Familienurlaub Schloss Saalhof Maishofen - Familienurlaub

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Zahrada a dìtské høištì

naše dìtské høištì

Naše dìtské høištì je velké a na nìm je domeíek na stromì...

Zde je louka, dìtské høištì s domeíkem ve stromì, døevìným mstkem, dvìma houpaíkami, skluzavkou, stromem na lezen?, basketbalovým košem, pskovištìm a mnoha dalšmi hraíkami pro nejmenš dìti, velkou trampol nou, a celé høištì je oploceno pro bezpeínost dìt. Rodiče si mohou klidnì užvat sluneín?ch paprsk nebo si pøeíst knihu, odpoíinout si v jedné z houpacch s?t.

Zaj mavý hit je ležící strom pro lezen: Vpøedu je vyøezaná hlava draka štìst Fuíuk z "Pø?bìhu bez konce" a na druhém konci je jeho ocas. Na drakovi se dá jezdit.

Všechny dìti mohou volnì použvat traktory a vozky s pedály, míky, rakety na badminton. V té dobì si rodiče mohou odpoívat na lehátku pod sluncem. Nebo dáváte pøednost stnu v altánu na zahradì Nebo jen tak relaxovat pod stromy v jednom z houpaka st.

Spielen am Saalhof
Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X