Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Zahrada a dìtské høištì

naše dìtské høištì

Naše dìtské høištì je velké a na nìm je domeíek na stromì...

Zde je louka, dìtské høištì s domeíkem ve stromì, døevìným mstkem, dvìma houpaíkami, skluzavkou, stromem na lezen?, basketbalovým košem, pskovištìm a mnoha dalšmi hraíkami pro nejmenš dìti, velkou trampol nou, a celé høištì je oploceno pro bezpeínost dìt. Rodiče si mohou klidnì užvat sluneín?ch paprsk nebo si pøeíst knihu, odpoíinout si v jedné z houpacch s?t.

Zaj mavý hit je ležící strom pro lezen: Vpøedu je vyøezaná hlava draka štìst Fuíuk z "Pø?bìhu bez konce" a na druhém konci je jeho ocas. Na drakovi se dá jezdit.

Všechny dìti mohou volnì použvat traktory a vozky s pedály, míky, rakety na badminton. V té dobì si rodiče mohou odpoívat na lehátku pod sluncem. Nebo dáváte pøednost stnu v altánu na zahradì Nebo jen tak relaxovat pod stromy v jednom z houpaka st.

Familienurlaub
Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X