Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof Maishofen - FamilienurlaubSchloss Saalhof Maishofen - Familienurlaub Schloss Saalhof Maishofen - Familienurlaub Schloss Saalhof Maishofen - Familienurlaub Schloss Saalhof Maishofen - Familienurlaub Schloss Saalhof - Urlaub am BauernhofSchloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof Maishofen - Familienurlaub

Zahrada a dìtské høištì

naše dìtské høištì

Naše dìtské høištì je velké a na nìm je domeíek na stromì...
 
Zde je louka, dìtské høištì s domeíkem ve stromì, døevìným můstkem, dvìma houpaíkami, skluzavkou, stromem na lezenč, basketbalovým košem, pčskovištìm a mnoha dalščmi hraíkami pro nejmenšč dìti, velkou trampolčnou, a celé høištì je oploceno pro bezpeínost dìtč. Rodiče si mohou klidnì užčvat sluneínčch paprsků nebo si pøeíčst knihu, odpoíinout si v jedné z houpacčch sčtč.

Zajčmavý hit je ležící strom pro lezenč: Vpøedu je vyøezaná hlava draka štìstč Fuíuk z "Pøčbìhu bez konce" a na druhém konci je jeho ocas. Na drakovi se dá jezdit.

Všechny dìti mohou volnì použčvat traktory a vozčky s pedály, mčíky, rakety na badminton. V té dobì si rodiče mohou odpoíčvat na lehátku pod sluncem. Nebo dáváte pøednost stčnu v altánu na zahradì? Nebo jen tak relaxovat pod stromy v jednom z houpačka sčtč.
 

Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237