Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof Maishofen
Naše produkty
 • Mléko

  Milch Pro všechny hosty je čerstvé mléko od našich volnì se pasoucích krav zdarma! Ètìte dál

  » more
 • Pálenky a likéry

  Schnäpse und Edelbrände Ještì v dobì Rakousko-Uherska za vlády císaøovny Marie Terezie získal zámek Saalhof právo pálenku vaøit.

  Každý rok sbíráme bezinky, švestky, jablka a hrušky a z nich pøipravujeme surovinu pro pálenku. Po půl roce se...

  » more
 • Masové speciality

  Fleischspezialitäten Hrad má dávné tradice, dokonce i pøi prodeji masa, na což jsme velice hrdí. V roce 1970 byly postaveny jatky s chladírenským skladem, které byly schváleny Evropskou unií. Ètìte dál

  » more
 • Uzeniny a špek

  Wurst und Speck Pøibližnì tøikrát ročnì vyrobíme vlastní uzeniny, které prodáváme našim zákazníkům. Náš sortiment se mìní a pokaždé je nìco nového. Kvalita našeho hovìzího masa je však stálá. Ètìte dál

  » more
Nezávazná poptávka
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237
Nezávazná poptávka

Zámek Saalhof: Dovolená na farmì v Zell am See-Kaprunu

Zámek se vyznačuje půvabem rodinné a venkovské atmosféry

Dovolená na zámku je odpočinek od každodenního života – zvlášť když se Vám otevírá pohled na krávy, kozy a mnoho dalších zvíøat pasoucích se na louce v blízkosti starobylé klenby Rodina Rieder Vás vítá a pøeje Vám klidný odpočinek na farmì v Zell am See-Kaprunu. Budete ubytováni pøímo v budovì zámku, jednom z nejstarších sídel v Pinzgau, v pohodlných prostorných apartmánech
 

Pohodlí na farmì

Začnìte svůj den bohatou snídaní formou bufetu nebo chlebíčky, které pro Vás pøipravili hostitelé. Celá øada prospìšných služeb Vám zpøíjemní dovolenou na farmì v Maishofen. Spolu s pohodovým wellness relaxem a prostorem pro rodiny zažijete neopakovatelnou radost ze srdečného personálu. Na našem dvoøe mohou naši malí hosté nahlédnout do zákulisí farmy, a dokonce být nápomocní. Zvíøata čekají na krmení apohlazení.
 

Jeden sen kdykoliv bìhem roku

Jedna ze vzácností zámku Saalhof je jeho umístìní v jedinečné malebné a osamocené lokalitì mezi zelenými loukami a strmými vrcholy. Nejkrásnìjší oblasti pro lyžování a pìší turistiku jsou jen pár minut vzdáleny. V létì jsou turistické boty a cyklistické tašky plnì pøipraveny na zkoumání lehčích nebo tìžších túr – v zavíslosti na preferencích hostů. Díky tøem lyžaøským areálům, hodnì dlouhých tras pro bìh na lyžích a různorodému programu mimo nì se zima stane mimoøádnou radostí

Dopøejte si jedinečný odpočinek na farmì v Zell am See-Kaprunu a buďte naším hostem na okouzlujícím zámku Saalhof. Rezervujte Ještí dnes váš vybraný apartmán nezávaznou poptávkou!
 

{