Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
untitled

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou

Zámek Saalhof: Dovolená na farmì v Zell am See-Kaprunu

Zámek se vyznauje pvabem rodinné a venkovské atmosféry

Dovolená na zámku je odpoinek od každodenního života – zvláš když se Vám otevírá pohled na krávy, kozy a mnoho dalších zvíøat pasoucích se na louce v blízkosti starobylé klenby Rodina Rieder Vás vítá a pøeje Vám klidný odpoinek na farmì v Zell am See-Kaprunu. Budete ubytováni pøímo v budovì zámku, jednom z nejstarších sídel v Pinzgau, v pohodlných prostorných apartmánech
 

Pohodlí na farmì

Zanìte svj den bohatou snídaní formou bufetu nebo chlebíky, které pro Vás pøipravili hostitelé. Celá øada prospìšných služeb Vám zpøíjemní dovolenou na farmì v Maishofen. Spolu s pohodovým wellness relaxem a prostorem pro rodiny zažijete neopakovatelnou radost ze srdeného personálu. Na našem dvoøe mohou naši malí hosté nahlédnout do zákulisí farmy, a dokonce být nápomocní. Zvíøata ekají na krmení apohlazení.
 

Jeden sen kdykoliv bìhem roku

Jedna ze vzácností zámku Saalhof je jeho umístìní v jedinené malebné a osamocené lokalitì mezi zelenými loukami a strmými vrcholy. Nejkrásnìjší oblasti pro lyžování a pìší turistiku jsou jen pár minut vzdáleny. V létì jsou turistické boty a cyklistické tašky plnì pøipraveny na zkoumání lehích nebo tìžších túr – v zavíslosti na preferencích host. Díky tøem lyžaøským areálm, hodnì dlouhých tras pro bìh na lyžích a rznorodému programu mimo nì se zima stane mimoøádnou radostí

Dopøejte si jedinený odpoinek na farmì v Zell am See-Kaprunu a bute naším hostem na okouzlujícím zámku Saalhof. Rezervujte Ještí dnes váš vybraný apartmán nezávaznou poptávkou!
 

Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X