Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof Maishofen
Naše produkty
 • Mléko

  Milch Pro všechny hosty je čerstvé mléko od našich volnì se pasoucích krav zdarma! Ètìte dál

  » more
 • Pálenky a likéry

  Schnäpse und Edelbrände Ještì v dobì Rakousko-Uherska za vlády císaøovny Marie Terezie získal zámek Saalhof právo pálenku vaøit.

  Každý rok sbíráme bezinky, švestky, jablka a hrušky a z nich pøipravujeme surovinu pro pálenku. Po půl roce se...

  » more
 • Masové speciality

  Fleischspezialitäten Hrad má dávné tradice, dokonce i pøi prodeji masa, na což jsme velice hrdí. V roce 1970 byly postaveny jatky s chladírenským skladem, které byly schváleny Evropskou unií. Ètìte dál

  » more
 • Uzeniny a špek

  Wurst und Speck Pøibližnì tøikrát ročnì vyrobíme vlastní uzeniny, které prodáváme našim zákazníkům. Náš sortiment se mìní a pokaždé je nìco nového. Kvalita našeho hovìzího masa je však stálá. Ètìte dál

  » more
Nezávazná poptávka
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237
Nezávazná poptávka

Zámek Saalhof: Dovolená na farmì v Zell am See-Kaprunu

Zámek se vyznačuje půvabem rodinné a venkovské atmosféry

Dovolená na zámku je odpočinek od každodenního života – zvlášť když se Vám otevírá pohled na krávy, kozy a mnoho dalších zvíøat pasoucích se na louce v blízkosti starobylé klenby Rodina Rieder Vás vítá a pøeje Vám klidný odpočinek na farmì v Zell am See-Kaprunu. Budete ubytováni pøímo v budovì zámku, jednom z nejstarších sídel v Pinzgau, v pohodlných prostorných apartmánech
 

Pohodlí na farmì

Začnìte svůj den bohatou snídaní formou bufetu nebo chlebíčky, které pro Vás pøipravili hostitelé. Celá øada prospìšných služeb Vám zpøíjemní dovolenou na farmì v Maishofen. Spolu s pohodovým wellness relaxem a prostorem pro rodiny zažijete neopakovatelnou radost ze srdečného personálu. Na našem dvoøe mohou naši malí hosté nahlédnout do zákulisí farmy, a dokonce být nápomocní. Zvíøata čekají na krmení apohlazení.
 

Jeden sen kdykoliv bìhem roku

Jedna ze vzácností zámku Saalhof je jeho umístìní v jedinečné malebné a osamocené lokalitì mezi zelenými loukami a strmými vrcholy. Nejkrásnìjší oblasti pro lyžování a pìší turistiku jsou jen pár minut vzdáleny. V létì jsou turistické boty a cyklistické tašky plnì pøipraveny na zkoumání lehčích nebo tìžších túr – v zavíslosti na preferencích hostů. Díky tøem lyžaøským areálům, hodnì dlouhých tras pro bìh na lyžích a různorodému programu mimo nì se zima stane mimoøádnou radostí

Dopøejte si jedinečný odpočinek na farmì v Zell am See-Kaprunu a buďte naším hostem na okouzlujícím zámku Saalhof. Rezervujte Ještí dnes váš vybraný apartmán nezávaznou poptávkou!
 

{