Grillhütte beim Schloss Saalhof
Pferdeschlitten fahren in Maishofen
Paar beim Schneeschuhwandern
Panorama vom Schloss Saalhof
Schloss Saalhof Maishofen
Schloss Saalhof Maishofen
Familie Rieder vor Brunnen

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Historie

Zámek SAALHOF


Zámek SAALHOF je jedním z nejstarších zámk v Pinzgau.

Bìhem oprav severní a východní ásti byly nalezeny staré základy a zdi, na kterých byl zámek postaven v jeho souasné podobì v roce 1600. Vnitøní zaøízení a døevìné obložení s rytinou jsou z roku 1625.

Podle doklad z roku 1810, hrad byl poprvé oficiálnì zmínìn v 11 století. Pozdìji se stal známým jako Saalburg (v souasné dobì Saalhof)
a byl dm hrabìte vedle hradu Lichtenberg.

Panství Saalhof bylo pvodnì majetkem arcibiskupa Konráda "ábla" (Konrad der Teufel). Po nìm byla øada dalších majitel, mezi nimi i tzv. "Železná ty" (Otto der Eisenstang).

Chronik  Chronik Schloss SaalhofV roce 1840 Johann Zehentner, který je pøímým pøedkem rodiny Rieder, koupil zámek a panství a od té doby je to rodinný majetek. Skutenì výše zobrazený znak je erbem vlastník-šlechtic z roku 1661.

Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof MaishofenBohužel, mnoho z artefakt z minulosti není zachováno: napøíklad nejkrásnìjší obložení na zámku, které bylo prodáno do Bavorského národního muzea v Mnichovì, bylo bìhem Druhé války zničeno. Nicménì v zámku je možno vidìt nìkolik zajímavých starožitností. Také pro dìti je zde mnoho zajímavých vìcí s historickým významem - zejména starožitné zemìdìlské nástroje, které lze vidìt v naší prostorné pøedsíni o rozloze 300 m2.

Naše procházka zámkem je jako cestování zpìt v čase: Tøi mohutné truhly na obilí nacházející se v místnosti sloužící pøed časem na úschovu obilí, svìdÄí o zemìdìlské minulosti zámku. Kolem roku 1851 byla v zámku dokonce soukromá kaplička.

Od roku 1993 je zámek Saalhof pod ochranou zákona o státní památkové péči.

Známý umìlec Anton Faistauer z Pinzgau se zamiloval do krajiny, zachycující zámek na nádherném pozadí hory a často jej maloval jako motiv ve svých obrazech.

Ètete více o zámku Saalhof: Wikipedia »

Chronik Chronik

 

 

 

Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X