Panorama vom Schloss Saalhof
Grillhütte beim Schloss Saalhof
Der Eingangsbereich im Moarhaus
Pferdeschlitten fahren in Maishofen
Die Kinder in der Backstube
Schloss Saalhof Maishofen
Backstube im Moarhaus
Familie Rieder vor Brunnen

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Historie

Zámek SAALHOF


Zámek SAALHOF je jedním z nejstarších zámk v Pinzgau.

Bìhem oprav severní a východní ásti byly nalezeny staré základy a zdi, na kterých byl zámek postaven v jeho souasné podobì v roce 1600. Vnitøní zaøízení a døevìné obložení s rytinou jsou z roku 1625.

Podle doklad z roku 1810, hrad byl poprvé oficiálnì zmínìn v 11 století. Pozdìji se stal známým jako Saalburg (v souasné dobì Saalhof)
a byl dm hrabìte vedle hradu Lichtenberg.

Panství Saalhof bylo pvodnì majetkem arcibiskupa Konráda "ábla" (Konrad der Teufel). Po nìm byla øada dalších majitel, mezi nimi i tzv. "Železná ty" (Otto der Eisenstang).

Chronik  Chronik Schloss SaalhofV roce 1840 Johann Zehentner, který je pøímým pøedkem rodiny Rieder, koupil zámek a panství a od té doby je to rodinný majetek. Skutenì výše zobrazený znak je erbem vlastník-šlechtic z roku 1661.

Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof MaishofenBohužel, mnoho z artefakt z minulosti není zachováno: napøíklad nejkrásnìjší obložení na zámku, které bylo prodáno do Bavorského národního muzea v Mnichovì, bylo bìhem Druhé války zničeno. Nicménì v zámku je možno vidìt nìkolik zajímavých starožitností. Také pro dìti je zde mnoho zajímavých vìcí s historickým významem - zejména starožitné zemìdìlské nástroje, které lze vidìt v naší prostorné pøedsíni o rozloze 300 m2.

Naše procházka zámkem je jako cestování zpìt v čase: Tøi mohutné truhly na obilí nacházející se v místnosti sloužící pøed časem na úschovu obilí, svìdÄí o zemìdìlské minulosti zámku. Kolem roku 1851 byla v zámku dokonce soukromá kaplička.

Od roku 1993 je zámek Saalhof pod ochranou zákona o státní památkové péči.

Známý umìlec Anton Faistauer z Pinzgau se zamiloval do krajiny, zachycující zámek na nádherném pozadí hory a často jej maloval jako motiv ve svých obrazech.

Ètete více o zámku Saalhof: Wikipedia »

Chronik Chronik

 

 

 

Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X