Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof - MaishofenSchloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof MaishofenSchloss Saalhof Maishofen

Zprávy

Životní prostøedí je pro nás důležité

kologické čištìní a dezinfekce suchou párou bez pomoci čistících prostøedků

Vše pečlivì vyčistíme pouze pomocí suché páry pøi teplotì 180 °: koupelny, podlahy, okna, nábytek ... Pozitivním vedlejším účinkem je, že vše je důkladnì a do hloubky vyčištìno.


« Back
Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237