Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Winterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen Winterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen Winterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen Winterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen Winterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen Winterurlaub bei Schloss Saalhof in MaishofenWinterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen

Bìh na lyžích


Navštivte naši osvìtlenou noční sjezdovku v Maishofenu!

Langlaufen

 

Procházka s lyžemi a póly podél nejkrásnìjších míst

 

Vrzající sníh, zima a klikaté stopy k zimní idylce: V jiskøící pøírodì regionu zapomenete, že ve skutečnosti daleký sever je pravý domov bìžeckého lyžování. Sjezdovky jsou všude, kam se podíváte: asi tak 200 km pøes Zell am See a Kaprun až k sousedním regionŠ¯m

Dokonce i ménì sportovnì založení nemohou odolat nádhernému výhledu na hory. Chtìli byste také zkusit, ale nemáte potøebné vybavení? Místní firma pro pronájem bìžeckých lyží poskytne potøebné vybavení s vysokou kvalitou! Poradí Vám jak vybrat lyže a pečovat o zaøízení. Nezapomeòte: kdo si půjčí lyže zde, na místì, ušetøí spoustu místa v kufru jak pøi pøíjezdu, tak pøi odjezdu;

bìh na lyžích trénuje vytrvalost a dává sílu. Zároveò se seznámíte s krásami krajiny. Protože mnoho sjezdovek vede kolem nejpůsobivìjších míst Zell am See-Kaprunu. Aby ne byly Vaše výlety velmi únavné, doporučujeme Vám naučit se správnou techniku v místních školách bìžeckého lyžování..

Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237