Ta strona korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie naszą stronę internetową zgadzasz się na jej wykorzystanie plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj Imprint. X
                  Visit us on ...
Unsere AngeboteUnsere AngeboteUnsere AngeboteUnsere Angebote

Nasze propozycje

Kie³basa i salami

Fleischspezialitдten Okoіo 3 razy w roku produkujemy wіasne kieіbasy, ktуre, jeszcze њwieЉјe, sprzedajemy naszym klientom. Nasz asortyment rуЉјnych kieіbas zmienia siк za kaЉјdym razem. Jednak nasza woіowina posiada zawsze doskonaіД, staіД jakoњж.

Ze wzglкdu na duЉјy udziaі woіowiny w skіadzie kieіbas, sД… one zdrowsze (bez dodatkуw), i nietіuste. Frankfurterki na przykіad sД zawsze kruche, nawet po wyjкciu z zamraЉјarki, poniewaЉј nie uЉјywamy wypeіniaczy jak inni producenci.

 

  • Frankfurterki
  • Kдsewurst
  • Leberkдsebrat ( dostкpne sД maіe i duЉјe )
  • Hauswьrstel
  • Kдsewurst
  • Parуwka
  • Polska
  • Kabanosy

ЊwieЉјe miкso wкdzone moЉјemy zaoferowaж zimД…:

 

 

  • Rodzaj pastrami
  • Boczek

 


Wstecz
Online-Booking
NiewiДЉјДce zapytanie

Z przyjemnoњciД zaoferujemy Paсstwu niewiДЉјДcД cenк za caіy pobyt:

Dzieñ przyjazdu:
Ankunft auswählen
Dzieñ wyjazdu:
Abreise auswählen
Iloœæ goœci:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237