Ta strona korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie naszą stronę internetową zgadzasz się na jej wykorzystanie plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj Imprint. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Wiejskie tradycje


Wielkanocne tradycje

Osterbrauchtum Schloss Saalhof Wielkanoc zaczyna siк od њwiкcenia palm, w Niedzielк PalmowД. Њwiкto rozpoczyna siк 9:45, kiedy goњcie siк schodzД do specjalnie urzДdzonego i ozdobionego przez naszД rodzinк oіtarza. Poprzedniego dnia Љјona rolnika przygotowaіa palmy, a w Niedziele PalmowД kaЉјde dziecko przyozdabia swoja palemkк papierowymi kwiatami i preclami, pod bacznym okiem dorosіych.

Dialekt w regionie Pinzgau okreњla szczegуlnie osobliwymi nazwami њpiochуw w dniach Wielkiego Postu - na przykіad osoba, ktуra obudzi siк ostatnia w Niedzielк PalmowД nazywana jest Palmowy Osioі [Palmoch], a najwiкkszy њpioch w Wielki Czwartek - ЊmierdzДce Jajko [stinkats Oa].

W Wielki Czwartek, wielkanocne pisanki tradycyjnie ozdabia siк pierwszymi kwiatami i trawami, a nastкpnie barwi іuskamii z cebuli i farbkami spoЉјywczymi. Wszystkie dzieci sД mile widziane przy robieniu pisanek!

W naszej rodzinie њciњle przestrzega siк postu, od Wielkiego Czwartku do obiadu w WielkiДSobotк, kiedy serwuje siк WielkanocnД pieczeс. Po poіudniu, w koњciele, њwiкci siк potrawy wielkanocne (baranek wielkanocny domowej roboty, chleb, boczek, ser, jajka, chrzan i sуl), ktуre sД podawane na kolacjк wielkanocnД.

 

 

»
Procesja BoЉјego Ciaіa

Brauchtum in Maishofen Schloss Saalhof Jest to duЉјe religijne њwiкto - po mszy wszystkie lokalne stowarzyszenia i kluby wіДczajД siк do procesji: miejscowa ludnoњж zakіada odњwiкtne tradycyjne stroje ludowe. Zachowany jest stary zwyczaj - bicia ziemi linowymi biczami, proszД…c o obfite plony, przez chіopуw, ubranych w skуrzane spodnie i tradycyjne koszule. Procesja trwa do okoіo g. 12:00, w niej udziaі biorД kluby sportowe, tematyczne, zespoіy muzyczne, straЉјacy i mіodzieЉј. jest to duЉјe religijne њwiкto - po mszy wszystkie lokalne stowarzyszenia i kluby wіДczajД siк do procesji: miejscowa ludnoњж zakіada odњwiкtne tradycyjne stroje ludowe. Zachowany jest stary zwyczaj - bicia ziemi linowymi biczami, proszДc o obfite plony, przez chіopуw, ubranych w skуrzane spodnie i tradycyjne koszule. Procesja trwa do okoіo g. 12:00, w niej udziaі biorД… kluby sportowe, tematyczne, zespoіy muzyczne, straЉјacy i mіodzieЉј. PierwszД stacjД procesji tradycyjnie jest Saalhof, gdzie jest ustawiony oіtarz, ozdobiony њwieЉјymi rуЉјami alpejskimi i bzami.

 

 

»
Obchody przesilenia letniego

w czerwcu (najczкњciej okoіo 19 czerwica): Okoіo g. 19 , wszyscy idziemy do ogniska, ktуre rozpala siк na іДce gуrskiej, z widokiem na jezioro Zeller See, ktуra jest w odlegіoњci 10 min. spacerem od zamku. Nastкpnie zaczynamy pieczenie kieіbasy. Okoіo g. 22 rozpala siк wіaњciwe ognisko Kupaіy - wielki stos gaікzi. Podczas sprzyjajДcej pogodzie moЉјna zobaczyж imponujДcy widok - mnуstwo њwiДtecznych ognisk na okolicznych wzgуrzach.

Sonnwendfeuer Schloss Saalhof Sonnwendfeuer Schloss Saalhof

 

 

»
Ogrodzenie, typowe dla regionu Pinzgau

Schloss Saalhof Pinzgauer Zaun Caіy teren otoczony jest typowym dla Pinzgau ogrodzeniem: wykonane z drewna modrzewiowego, ciкte w piкciu rуЉјnych dіugoњciach, gкsto splecione w specyficzny sposуb. Tym sposobem ogrodzenie jest wyjДtkowo stabilne i co najciekawsze wykonane bez ani jednego gwoЉєdzia. Kiedyњ wszystkie ogrodzenia byіy robione w ten sposуb - nawet ogrodzenia na halach. Dziњ, niestety, prawie nikt nie uprawia tego rzemiosіa. Ale, na szczкњcie, caіy teren zamku Saalhof jest otoczony jest dokіadnie takim іadnym pіotem.

 

 

»
BoЉјonarodzeniowe i adwentowe tradycje
 • Weihnachten Schloss Saalhof W piДtek wieczorem przed adwentem, wszyscy razem robimy wieniec adwentowy (o њrednicy okoіo 1 m), ktуry podczas ЊwiДt tradycyjne wisiaі nad stoіem kuchennym. Goњcie sД mile widziani przy robieniu wіasnego wieсca adwentowego.
 • Oczywiњcie, domowych ciasteczek i chleba owocowego [Kletzenbrot], dozwolonych w czasie adwentu, nie moЉјe zabraknДж. Serdecznie zachкcamy do wziкcia udziaіu w ich przygotowaniu!
 • Perchtenlauf Schloss Saalhof W zimnej adwentowej nocy przed Mikoіajkami, Krampusy schodzД z gуr, Љјeby psociж i przeszkadzaж Mikoіajowi. PrzedstawiajД oni stwory rogate i sД ubrane w kozie skуry. Popiуі, ktуrym sa posmarowane ich twarze oraz spoliczkowanie przez Krampusa przynoszД szczкњcie, ale dostaж w twarz nie jest zbyt przyjemnie. Po Nowym Roku Krampusi przeistaczajД siк w Perchtenуw, ktуrzy nie uderzajД aЉј tak mocno, a ich celem jest wypкdzenie zimy. Krampusom zawsze towarzyszД czarownice i magiczne kozy.
 • Perchtenlauf Schloss Saalhof Opуcz zіych krampusуw ("Schiachperchten") w Pinzgau pojawiajД eis i dobre krampusy ("Schцnperchten"), ktуrzy chodzД od domu do domu, bіogosіawiДc je, ЉјyczД szczкњcia i pomyњlnoњci, taсczДc tradycyjne. W grupie Krampus jest tzw. Kurczak Krampus ("Hьhnerpercht"), ktуry upuszcza jajko na podіogк, a gospodyni natychmiast powinna je sprzДtnДж, co przyniesie bіogosіawieсstwo temu domowi. Dobre Krampusy pojawiajД siк rynku Zell am See dopiero 6 stycznia w dniu Trzech Krуli.
 • RуwnieЉј bardzo ciekawy jest zwyczaj Anglцckeln, gdzie mіodzieЉј wiejska odtwarzaіa poszukiwania schronienia przez Maryjк i Jуzefa, њpiewajДc piosenki. Miкdzy BoЉјym Narodzeniem a Trzech Krуli grupa ta odwiedzaіa domy chіopskie.
   
 • W Wigiliк na obiad podaje siк tradycyjne danie z mleka, mДki i miodu [Bachekoch], ostrzy siк rуwnieЉј wszystkie noЉјe w domu, poniewaЉј nie bкdД siк wtedy tкpiж przez caіy rok. Dopiero wieczorem siк podajД specjalne њwiДteczne kieіbasy domowej roboty Bratwurst i Schweinerohwurst
   
 • Dwunastnica - zwyczaj czczenia 12. dni pomiкdzy BoЉјym Narodzeniem a њwiкtem Trzech Krуli: Chіopi oczyszczali domostwa od zіych duchуw kadzidіem i wodД њwiкconД, co miaіo przynieњж bіogosіawieсstwo w caіym domu i zagrodzie. Zgodnie ze starodawnym zwyczajem, kaЉјdy zakДtek zamka jest okadzany
»
Obchody siana
Pod koniec wrzeœnia ostatni raz zbiera siê siano i jest to okazja do wspólnego œwiêtowania! »
DoЉјynki

Erntedank Schloss Saalhof Pod koniec wrzeњnia: Jest to waЉјne њwiкto wiejskie, ludnoњж wiejska ubrana w odњwiкtnie stroje ludowe uczestniczy w mszy, a potem bierze udziaі w procesji, aby dziкkowaж Bogu za bogate plony.

»
Online-Booking
NiewiДЉјДce zapytanie

Z przyjemnoњciД zaoferujemy Paсstwu niewiДЉјДcД cenк za caіy pobyt:

Dzieñ przyjazdu:
Ankunft auswählen
Dzieñ wyjazdu:
Abreise auswählen
Iloœæ goœci:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237