Ta strona korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie naszą stronę internetową zgadzasz się na jej wykorzystanie plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj Imprint. X
                  Visit us on ...
Sommerurlaub Sommerurlaub Sommerurlaub Sommerurlaub Sommerurlaub

PlaŠ¼a Maishofner Badestrand

PlaŠ¼a znajduje siê niedaleko jeziora Zeller See - niemal na naszym progu: Dla naszych goœci plaŠ¼a jest bezp³atna. .

Oferujemy bogaty program wypoczynku: prosto po wêdrówce górskiej, moŠ¼na zanurzyæ siê w zimnej wodzie, pop³ywaæ, surfowaæ, poŠ¼eglowaæ, pop³ynÄ…æ kajakiem lub wybraæ siê na wycieczkê ³odziÄ…. Plusk, plusk ... Latem œrednia temperatura jeziora Zeller See waha siê pomiêdzy 21 a 24 st. Celsjusza. .

Online-Booking
NiewiДЉјДce zapytanie

Z przyjemnoњciД zaoferujemy Paсstwu niewiДЉјДcД cenк za caіy pobyt:

Dzieñ przyjazdu:
Ankunft auswählen
Dzieñ wyjazdu:
Abreise auswählen
Iloœæ goœci:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237