Ta strona korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie naszą stronę internetową zgadzasz się na jej wykorzystanie plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj Imprint. X
                  Visit us on ...
Sommerurlaub Sommerurlaub Sommerurlaub Sommerurlaub Sommerurlaub Sommerurlaub

Wycieczki gуrskie

Wкdrуwki pomiкdzy potкЉјnymi szczytami i іagodnymi іД…kami

Lуd lodowcуw, na szczytach o wysokoњci trzech tysiкcy metrуw, bіyszczy nawet w њrodku lata. Wspaniaіe gуrskie krajobrazy bкdД Paсstwu towarzyszyж podczas wycieczki do dogodnie zlokalizowanych hal, gdzie moЉјna siк zatrzymaж na pysznД przekДskк i "strzeliж" sobie maіД wуdeczkк domowej roboty. Maishofen znajduje siк w obszernej dolinie. Spacerowicze, ktуrzy czujД siк lepiej na nizinach, na tutejszych terenach tez znajdД godne uwagi szlaki turystyczne.

W okresie od czerwca do wrzeњnia, co tydzieс, sД organizowane wycieczki piesze z przewodnikiem.

Ponadto, w lipcu i sierpniu, organizowane sД specjalne wycieczki do Stablberg i pastwiska Kammereggalm, gdzie po przyjemnej wкdrуwce grupa folkowa bкdzie przygrywaж do obfitej alpejskiej przekДski.

Porady: :

Do wysokogуrskich wycieczek naleЉјy odpowiednio siк przygotowaж - buty turystyczne i pіaszcz przeciwdeszczowy sД absolutne niezbкdne. W gуrach pogoda zmienia siк nagle i niespodziewane. Bardzo waЉјne rуwnieЉј sД… nakrycia gіowy, krem do ochrony przeciwsіonecznej i okulary. Zawsze naleЉјy nosiж ze sobД plecak (najlepiej aby kaЉјdy spacerowicz miaі wіasny, wtedy jeden czіonek rodziny nie bкdzie nadmiernie obciДЉјony) i konieczne coњ przegryzienia. NaleЉјy rуwnieЉј zapakowaж napoje w wystarczajДcej iloњci. Nie zabieraж sіodkich napojуw, poniewaЉј nimi nie ugasisz pragnienia.

Nie objadaж siк na њniadaniu, zamiast tego zapakuj do plecaka prowiant na drogк.

Twуj organizm musi siк dostosowaж do szybkiej zmiany wysokoњci nad poziomem morza, do ktуrej nie jest przyzwyczajony, a obfity posiіek temu nie sprzyja, lepiej wiкc odmуwiж gospodarzom њniadania, ktуre oni oczywiњcie oferujД w najlepszych intencjach.

Wycieczki piesze z przewodnikiem:

organizowane sД przez biuro, znajdujДce siк 10 km od Maishofen - Terminy moЉјna znaleЉєж w naszym bieЉјДcym programie. W sprawie wycieczek specjalnych lub prywatnych, prosimy skontaktowaж siк z naszД licencjonowanД przewodniczkД gуrskД Traudi tel. 0043 (0) 6542 68 402 lub 0043 (0) 664 2633923.

Online-Booking
NiewiДЉјДce zapytanie

Z przyjemnoњciД zaoferujemy Paсstwu niewiДЉјДcД cenк za caіy pobyt:

Dzieñ przyjazdu:
Ankunft auswählen
Dzieñ wyjazdu:
Abreise auswählen
Iloœæ goœci:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237