Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Winterurlaub bei Schloss Saalhof in MaishofenWinterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen Winterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen Winterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen Winterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen Winterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen

Sáòkování

 • Osvìtlená a zasnìžená sáòkaøská dráha Rodelbahn am Biberg v Saalfelden je støední obtížnosti a je vzdálena 10 minut. www.biberg.at
   
 • Osvìtlená a zasnìžená sáòkaøská dráha Rodelbahn Kohlschnait v Brucku je vzdálena 15 minut; je to dráha støední obtížnosti s délkou 3 km. www.kohlschnait.at
   
 • Osvìtlená dráha Rodelbahn am Reiterkogel v Saalbach-Hinterglemmu: výjezd gondolou je možný až do 21 hodin večer (služba je zahrnuta v cenì jízdenky pro lyžování).
   
 • Osvìtlená dráha Rodelbahn am Reiterkogel v Saalbachu: sjezdovka je lehká a bez vìtší složitosti; možnost občerstvení je asi 45 minut pìšky, nabízí se transfer. www.spielberghaus.at
   
 • Osvìtlená dráha Rodelbahn Nagelköpfel v zábavném parku Erlebnisberg v Piesendorfu je vzdálena asi 15 minut; sjezdovka je strmá, výjezd prostøednictvím lanovky-vleku, délka 2,5 km. www.erlebnisberg.at
   
 • Osvìtlená dráha Rodelbahn am Wildkogel v Brambergu je vzdálena 45 minut, sjezdovka je nízké až støední složitosti, výjezd prostøednictvím lanovky, délka 14 km - je to nejdelší osvìtlená sáòkaøská dráha na svìtì! www.urlaubsarena-wildkogel.at

 

Sáòkování až pozdì do noci, dokud se sánì nepøehøejí!

když dìti netrpìlivì čekají na první sníh, aby mohli sáòkovat, a dokonce i dospìlí s potìšením vzpomínají na veselé sáòkování z svého dìtství. V Zell am See-Kaprunu jednoduše vrátíte ručičky hodin zpìt! Zatímco dìti honí sanì pøes den, Vy se můžete potìšit krásu okolí pøi dobrodružném nočním sjezdování za mìsíčního svitu. Sami nebo ve dvojicích - záleží jen na Vás!

Mnoho drah je osvìtlených, takže se budete snadno orientovat dokonce i po setmìní Jízda po nìkterých sjezdovkách ve svìtle reflektorů je možno témìø do půlnoci. Na sjezdovky se snadno dostanete pìšky nebo autobusem. Autobusem Mondschein-Rodelbus můžete jet do Schmittenhöhe i po večeøi.

Nìkteré sjezdovky mezi Kitzsteinhornem a Schmittenhöhem mají zajímavou historii. Motto je: "Dejme si doušku pøed sjezdem" Jestliže po jednom nebo dvou panácích máte pocit, že už nemůžete sám sáòkovat, tak máte dobrou alternativu: taxíkem Rodeltaxi.


 

 

Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237