Winterurlaub bei Schloss Saalhof in MaishofenWinterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen Winterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen Winterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen Winterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen Winterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Sáòkování

 • Osvìtlená a zasnìžená sáòkaøská dráha Rodelbahn am Biberg v Saalfelden je støední obtížnosti a je vzdálena 10 minut. www.biberg.at
   
 • Osvìtlená a zasnìžená sáòkaøská dráha Rodelbahn Kohlschnait v Brucku je vzdálena 15 minut; je to dráha støední obtížnosti s délkou 3 km. www.kohlschnait.at
   
 • Osvìtlená dráha Rodelbahn am Reiterkogel v Saalbach-Hinterglemmu: výjezd gondolou je možný až do 21 hodin veer (služba je zahrnuta v cenì jízdenky pro lyžování).
   
 • Osvìtlená dráha Rodelbahn am Reiterkogel v Saalbachu: sjezdovka je lehká a bez vìtší složitosti; možnost oberstvení je asi 45 minut pìšky, nabízí se transfer. www.spielberghaus.at
   
 • Osvìtlená dráha Rodelbahn Nagelköpfel v zábavném parku Erlebnisberg v Piesendorfu je vzdálena asi 15 minut; sjezdovka je strmá, výjezd prostøednictvím lanovky-vleku, délka 2,5 km. www.erlebnisberg.at
   
 • Osvìtlená dráha Rodelbahn am Wildkogel v Brambergu je vzdálena 45 minut, sjezdovka je nízké až støední složitosti, výjezd prostøednictvím lanovky, délka 14 km - je to nejdelší osvìtlená sáòkaøská dráha na svìtì! www.urlaubsarena-wildkogel.at

Sáòkování až pozdì do noci, dokud se sánì nepøehøejí!

když dìti netrpìlivì čekají na první sníh, aby mohli sáòkovat, a dokonce i dospìlí s potìšením vzpomínají na veselé sáòkování z svého dìtství. V Zell am See-Kaprunu jednoduše vrátíte ruiky hodin zpìt! Zatímco dìti honí sanì pøes den, Vy se mžete potìšit krásu okolí pøi dobrodružném nočním sjezdování za mìsíního svitu. Sami nebo ve dvojicích - záleží jen na Vás!

Mnoho drah je osvìtlených, takže se budete snadno orientovat dokonce i po setmìní Jízda po nìkterých sjezdovkách ve svìtle reflektor je možno témìø do plnoci. Na sjezdovky se snadno dostanete pìšky nebo autobusem. Autobusem Mondschein-Rodelbus mžete jet do Schmittenhöhe i po večeøi.

Nìkteré sjezdovky mezi Kitzsteinhornem a Schmittenhöhem mají zajímavou historii. Motto je: "Dejme si doušku pøed sjezdem" Jestliže po jednom nebo dvou panácích máte pocit, že už nemžete sám sáòkovat, tak máte dobrou alternativu: taxíkem Rodeltaxi.


 

 

Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X