Ochrana dat v tiráži
Ochrana dat v tiráži
Ochrana dat v tiráži
Ochrana dat v tiráži
Ochrana dat v tiráži
Ochrana dat v tiráži
Ochrana dat v tiráži
Ochrana dat v tiráži
Ochrana dat v tiráži
Ochrana dat v tiráži
Ochrana dat v tiráži
Ochrana dat v tiráži
Ochrana dat v tiráži

Ochrana dat v tiráži

Schloss Saalhof

Podle § 5 odst. 1 písm. 1 rakouského zákona o elektronickém obchodu (ECG) a § 24 zákona o médiích se tímto oznamujeme jako provozovatel těchto webových stránek:

Schloss Saalhof
rodina Rieder
Saalhofstrasse 26
A-5751 Maishofen
Telefon: +43 6542 68225
Fax: +43 6542 68225

info@saalhof.at
www.saalhof.at

Název společnosti: Kathrin and Hermann Rieder
Manažeři: Kathrin a Hermann Rieder
Vlastní název společnosti: Schloss Saalhof
Dozorčí úřad : okresní úřad Zell am See
UID: ATU72231836

Registrační číslo: 50611-002004-2020


Koncept, design obrazovky a technická realizace:

pinzweb.at GmbH & Co KG
Raiffeisenstrasse 4 (přízemí)
A-5671 Bruck an der Grossglocknerstrasse
Tel.: +43 6545 20340
Fax: +43 6545 20340-1
Web: www.pinzweb.at
E-mail: office@pinzweb.at


Obsah online nabídky

Schloss Saalhof nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči zámku Saalhof, které se týkají hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nevyužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, pokud neexistuje důkaz, že Schloss Saalhof jednal s existuje úmysl nebo hrubá nedbalost. Všechny nabídky jsou nezávazné. Schloss Saalhof si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či trvale ukončit zveřejňování bez předchozího upozornění.


Odkazy a odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky, takzvané „odkazy“, které jsou mimo oblast odpovědnosti Schloss Saalhof, by povinnost odpovědnosti vstoupila v platnost pouze v případě, že by Schloss Saalhof věděl o obsahu a totéž by bylo technicky možné a rozumné zabránit použití nezákonného obsahu. Schloss Saalhof tímto výslovně prohlašuje, že příslušné propojené stránky v době vytvoření odkazu neobsahovaly nelegální obsah. Palác Saalhof nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se Schloss Saalhof tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných nebo propojených stránkách, které byly po vytvoření odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference nastavené v rámci našich vlastních webových stránek, jakož i na záznamy třetích stran ve službách zřízených společností, jako jsou knihy hostů, diskusní fóra, seznamy adresátů a podobně. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nevyužití takových informací je odpovědný výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli osoba, která se na příslušnou publikaci pouze odkáže prostřednictvím odkazů.


Autorské právo a zákon o ochranných známkách

Fotografické kredity: Vlastní, Turistická kancelář Zell am See – Kaprun, Turistická kancelář Saalbach, Turistická kancelář Maishofen, Salzburg Land Tourismus, Foto Steinbauer, Foto Faistauer, Turistická kancelář Weißsee Gletscherwelt/Uttendorf

Schloss Saalhof se snaží dodržovat autorská práva na grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty použité ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, video bez licencí sekvence a texty. Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami bez omezení podléhají ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušného registrovaného vlastníka. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob, by neměl být vyvozován pouze na základě pouhé zmínky! Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotným Schloss Saalhof zůstávají výhradně vlastníkem stránek. Reprodukce nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu Schloss Saalhof.


Autorské právo/odpovědnost

S ohledem na technické vlastnosti internetu nelze poskytnout žádnou záruku za pravost, správnost a úplnost informací zpřístupněných na internetu. Rovněž neexistuje žádná záruka za dostupnost nebo provoz dotčených webových stránek a jejich obsahu. Jakákoli odpovědnost za přímé, nepřímé nebo jiné škody, bez ohledu na jejich příčiny, vyplývající z použití nebo nedostupnosti dat a informací na této webové stránce je vyloučena v rozsahu, který je právně přípustný. Obsah tohoto webu je chráněn autorským právem. Informace jsou určeny pouze pro osobní potřebu. Jakékoli další použití, zejména ukládání do databází, rozmnožování a jakákoli forma komerčního využití, jakož i zpřístupnění třetím osobám, a to i po částech nebo v revidované podobě, je bez souhlasu příslušné organizace zakázáno. Jakákoli integrace jednotlivých stránek naší nabídky do externích rámců je zakázána.


smíšený

Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.


Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. Google může také předávat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nespojuje vaši IP adresu s jinými údaji Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě můžete případně nevyužívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

Pokud si nepřejete, abychom analyzovali vaši IP adresu, jazykové nastavení, koncové zařízení atd., doporučujeme k deaktivaci Google Analytics použít doplněk prohlížeče Google Analytics. Doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics vám dává větší kontrolu nad tím, která data Google Analytics shromažďuje na navštívených webových stránkách. Doplněk říká JavaScriptu Google Analytics (ga.js), že do Google Analytics nemají být odesílány žádné informace o návštěvě webu.

Pokud chcete tuto funkci používat, stáhněte si a nainstalujte doplněk pro váš aktuální webový prohlížeč. Doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics je k dispozici pro prohlížeče Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera.

Stažení
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de%20verlinkt%20werden


Zásady ochrany osobních údajů pro používání ShareThis

Tato webová stránka používá pluginy ze služby pro záložky ShareThis poskytované ShareThis Inc. („ShareThis“), 250 Cambridge Avenue, Palo Alto, CA 94306, USA. Když navštívíte naši webovou stránku, ShareThis je informován o vaší IP adrese a o tom, že jste s touto IP adresou navštívili web Schloss Saalhof. Pomocí pluginu ShareThis mohou uživatelé ukládat do záložek webové stránky dostupné na internetu a sdílet nebo zveřejňovat odkazy na odpovídající webové stránky na sociálních sítích, jako je Twitter, Facebook, Xing nebo Google+, nebo doporučovat jejich obsah. Pokud návštěvník webových stránek využívá některou z těchto funkcí a je také online s příslušnou službou (např. Twitter, Facebook nebo Google+), bude návštěva našich webových stránek přiřazena příslušnému uživateli. Další informace o shromažďování údajů, vyhodnocování a zpracovávání vašich údajů ze strany ShareThis a vašich souvisejících právech naleznete v prohlášení o ochraně údajů ShareThis na http://www.sharethis.com/legal/privacy/ .


Ochrana osobních údajů a soubory cookie

Prohlášení o ochraně údajů podle zákona o telekomunikacích (TKG) a zákona o ochraně osobních údajů (DSG)

zpracování dat

Osobní údaje, které jste nám předali prostřednictvím webové stránky nebo e-mailu, budou zpracovávány pouze pro korespondenci s vámi a pouze za účelem, pro který jste nám své údaje poskytli. Poskytnuté údaje budou předány pouze odpovědnému oddělení ve společnosti.

Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud to nevyžaduje zákon.

datové úložiště

Údaje, které nám byly poskytnuty, budou uchovávány pouze do splnění účelu, pro který nám byly svěřeny. Pokud mají být dodrženy zákonné doby uchovávání, jsou dodrženy.

Pokud již nebudete souhlasit s ukládáním vašich osobních údajů, uložená data na váš pokyn vymažeme. Pokud se vaše osobní údaje změnily, opravíme je podle vašich údajů.


Změna nastavení souborů cookie

V nastavení prohlížeče (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) můžete určit, které soubory cookie chcete povolit nebo zamítnout. Kde přesně tato nastavení najdete, závisí na vašem prohlížeči. Odpovídající nastavení najdete pomocí funkce nápovědy vašeho prohlížeče


Online řešení sporů

Od 9. ledna 2016 je v platnosti nařízení EU o online řešení spotřebitelských sporů (č. 524/2013). Spory mezi spotřebiteli a prodejci v souvislosti s online kupními smlouvami nebo smlouvami o poskytování služeb online lze řešit prostřednictvím následující online platformy. http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá. Používáme je pouze k určenému účelu a třetím osobám je předáváme pouze v případě, že přispějí ke splnění účelu na naši výslovnou objednávku. Podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů ( GDPR ) a Spolkového věstníku zákonů 2017/120 ( ODKAZ ) Rakouské republiky s konečnou platností od 25. května 2018 mají uživatelé právo požadovat informace o osobních údajích, které máme uloženy o nich zdarma . Kromě toho má každý zákazník nebo uživatel právo na opravu nesprávných údajů, zablokování a výmaz svých osobních údajů kdykoli, pokud neexistuje zákonná povinnost je uchovávat nebo hlásit.

CS / Home » Ochrana dat v tiráži

This website uses cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features, and to analyze traffic to our website. We also share information about your use of our website with our social media, advertising and analytics partners. Our partners may combine this information with other data that you have provided to them or that have been collected as part of your use of the Services.

data protection
This website uses cookies so that we can offer you the best possible user experience. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognizing you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Marketing & Statistics
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site and the most popular pages. Leave this cookie enabled helps us to improve our website.

Google Tag Manager
This is a tag management system. Using the Google Tag Manager, tags can be integrated centrally via a user interface. Tags are small pieces of code that represent activitiescan track. Script codes from other tools are integrated via the Google Tag Manager. The Tag Manager makes it possible to control when a specific tag is triggered.