Schloss Saalhof - SaunafässerAlhütte Schloss SaalhofSchloss Saalhof Maishofen - AlmhütteAlmhüttenAlmhüttenAlmhüttenAlmhütten

Bestpreis

bei Direktbuchung inkl. Willkommens-Geschenk

Horská chata

Pokud se chcete ponoøit do atmosféry tradiního zpsobu života vesnian pøed 200 lety, nebo žít nìjaký as v souladu s pøírodou, uritì se budete cítit dobøe vysoko nahoøe na Alpské pastvinì.

Asi 100 krav s telaty a 10 koní tráví léto na pastvinì o rozloze 140 ha.

Mžete doprovodit i našeho lovce!
Od konce kvìtna do konce øíjna je možné pøenocovat v naší horské chatì (v závislosti na počasí). V zimì je chata pøístupná pouze lyžemi na túry, protože je zcela pokrytá snìhem!

Každý týden poøádáme výlet na vysokou pastvinu.


Lokalita:

Naše pastviny se nacházejí v nádherné horské krajinì Land Salzburg Saalbach - jsou ideálním výchozím bodem pro výlety s rzným stupnìm obtížnosti, napøíklad na Geißstein, Murnauer Scharte, Schusterkogel nebo Hochtorsee.

Velká cena za úsilí je neuvìøitelný výhled na prsmyky a na vrchol Großglockner. Zde najdete ideální místo pro odpočinek v absolutním tichu, občas pøerušovaném pouze zvony krav.

Unsere Alm

Almhütte
Online Buchen

Unverbindliche anfrage

Gerne erstellen wir ihnen eine unverbindliche Pauschale

Hotels mit Hotelbewertungen bei HolidayCheck
Tripadvisor
Ich stimme zu, dass diese Seite Cookies für Analysen, personalisierten Inhalt und Werbung verwendet. Mehr dazu unter Impressum. X