Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Unsere AngeboteUnsere AngeboteUnsere AngeboteUnsere Angebote

Naůe nabídky

Pálenky a likéry

Schnäpse und Edelbrände Ještì v dobì Rakousko-Uherska za vlády císaøovny Marie Terezie získal zámek Saalhof právo pálenku vaøit.

Každý rok sbíráme bezinky, švestky, jablka a hrušky a z nich pøipravujeme surovinu pro pálenku. Po půl roce se vzácný elixír destiluje...


Back
Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237