Paragleiten Schloss SaalhofKlettern Schloss SaalhofAbenteuerliche Sportarten Schloss SaalhofKlettern Schloss SaalhofAbenteuerliche Sportarten Schloss SaalhofAbenteuerliche Sportarten Schloss SaalhofAbenteuerliche Sportarten Schloss Saalhof

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Extrémní sporty v Salcbursku: perfektní zábava bìhem dovolené

Všichni naši hosté dostanou slevu ve výši 10 až 15% na všechny tury a nabídky (rafting, kanoistiku, paragliding, horolezectví), poøádané naší partnerskou firmou Raftingcenter v Taxenbachu, která se nachází jen 20 minut od zámku Saalhof. www.raftingcenter.com


Kanoistika, jízda na kajaku a rafting

Pokud turistika není pro Vás dostatenou výzvou, mžete si udìlat dobrodružný sjezd pøes divoké kaòony, psobivé soutìsky a výšky do bouølivých alpských vod a hlučných vodopád. Kanoistika pøes rokli Kitzlochklamm v Taxenbach je jedním z nejpozoruhodnìjších v alpských Alpách. V létì kombinace turistiky, horolezectví a skákání do vodopád je ideální pro dobrodružnì naladìné hosty. Zažijte bìhem své dovolené v Zell am See nezapomenutelném okamžiky a poznejte pøírodní bohatství Salcburku.

Š˜eka Saalach v Salcburku, je jedna z nejpopulárnìjších pro rafting v Rakousku. Jedenáctikilometrový úsek zuøící vody se støední úrovní složitosti je výzvou nabízející rzné vlny a víøivky, které pøekonáte s pomocí zkušeného instruktora. Tento úsek je ideální alternativou klidné jízdy na kánoi na jezeøe Zell am See. Silné bystøiny a složité prsmyky udìlají z Vaší plavby v divokých vodách zvláštní sportovní zážitek.


Horolezectví - úvodní kurz

V navrhovaném kurze mžete získat rozsáhlé znalosti v oblasti jištìní a mžete dokonce získat pøíslušný certifikát. Pojme na stìnu pro lezení v Klammsteinu. Lezení je krátké, a skála nabízí optimální podmínky lezení jak pro zaáteníky, tak pro profesionály. Zde budete elit výzvì, pøi které sami zjistíte, jaké jsou Vaše možnosti a zda je mžete pøekonat.


Paragliding

Chcete-li létat jako pták - mžeme snadno splnit tento starobylý sen lovìka. Náš tým bude rád Vám ukázat kouzlo paraglidingu. To bude zážitek, na který dlouho nezapomenete! Nìkolik krok, mírnì strmý kopec a jste ve vzduchu. Tandemové lety se konají v prbìhu celého roku (v zimì a v létì). Jelikož budete létat s doprovodem, není nutné mít pøedchozí znalosti a dovednosti. Normální oblečení lyžaøské nebo pro túry staí.

Abenteuer Sport
Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X