Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Schloss Saalhof

Zgodnie z § 5 ust. 1 austriackiej ustawy o handlu elektronicznym (ECG) i § 24 ustawy o mediach, niniejszym ogłaszamy siebie jako operatora tej strony internetowej:

Schloss Saalhof
rodzina Rieder
Saalhofstraße 26
A-5751 Maishofen
Telefon: +43 6542 68225
Faks: +43 6542 68225

info@saalhof.at
www.saalhof.at

Nazwa firmy: Kathrin i Hermann Rieder
Menedżerowie: Kathrin i Hermann Rieder
Wybrana przez siebie nazwa firmy: Schloss Saalhof
Organ nadzorczy : urząd okręgowy Zell am See
UID: ATU72231836

Numer rejestracyjny: 50611-002004-2020


Koncepcja, projekt ekranu i realizacja techniczna:

pinzweb.at GmbH & Co KG
Raiffeisenstrasse 4 (parter)
A-5671 Bruck an der Grossglocknerstrasse
Tel.: +43 6545 20340
Fax: +43 6545 20340-1
Strona internetowa: www.pinzweb.at
E-mail: biuro@pinzweb.at


Treść oferty online

Schloss Saalhof nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec Schloss Saalhof, które dotyczą szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody, że Schloss Saalhof działała zaistniała wina umyślna lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są niewiążące. Schloss Saalhof wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji bez uprzedniego powiadomienia.


Referencje i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych, tzw. „linków”, które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności Schloss Saalhof, obowiązek odpowiedzialności wchodzi w życie tylko wtedy, gdy Schloss Saalhof jest świadomy treści i to samo byłoby technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec wykorzystywaniu treści o charakterze bezprawnym. Schloss Saalhof oświadcza niniejszym wyraźnie, że odpowiednie strony, do których prowadzą linki, były wolne od nielegalnych treści w momencie tworzenia linku. Pałac Saalhof nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły projekt, treść lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego Schloss Saalhof niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich powiązanych lub powiązanych stronach, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na naszej własnej stronie internetowej, a także wpisów osób trzecich w usługach utworzonych przez firmę, takich jak księgi gości, fora dyskusyjne, listy mailingowe i tym podobne. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której następuje odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.


Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Zdjęcia: Own, Zell am See – Biuro Turystyczne Kaprun, Biuro Turystyczne Saalbach, Biuro Turystyczne Maishofen, Salzburg Land Tourismus, Zdjęcie Steinbauer, Zdjęcie Faistauer, Biuro turystyczne Weißsee Gletscherwelt/Uttendorf

Schloss Saalhof dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów użytych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafikę, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które sam stworzył lub wykorzystywać nielicencjonowane grafiki, dokumenty dźwiękowe, wideo sekwencje i teksty. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiedniego zarejestrowanego właściciela. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich wyłącznie na podstawie samej wzmianki! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez sam Schloss Saalhof należą wyłącznie do właściciela strony. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody Schloss Saalhof.


Prawa autorskie/odpowiedzialność

Ze względu na właściwości techniczne Internetu nie można zagwarantować autentyczności, poprawności i kompletności informacji udostępnianych w Internecie. Nie ma również gwarancji na dostępność lub działanie danej strony internetowej i jej zawartości. Wszelka odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody, niezależnie od ich przyczyn, wynikające z wykorzystania lub niedostępności danych i informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej jest wyłączona w zakresie prawnie dopuszczalnym. Zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Jakiekolwiek dalsze wykorzystanie, w szczególności przechowywanie w bazach danych, powielanie i wszelkie formy komercyjnego wykorzystania, a także ujawnianie osobom trzecim, nawet w części lub w zmienionej formie, jest zabronione bez zgody odpowiedniej organizacji. Jakakolwiek integracja poszczególnych stron naszej oferty w ramki zewnętrzne jest zabroniona.


Różne

Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, nie odpowiadają już lub nie w pełni odpowiadają obowiązującej sytuacji prawnej, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają nienaruszone.


Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo, w stosownych przypadkach, nie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Jeśli nie chcesz, abyśmy analizowali Twój adres IP, ustawienia języka, urządzenie końcowe itp., zalecamy skorzystanie z dodatku do przeglądarki Google Analytics w celu dezaktywacji Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia większą kontrolę nad tym, jakie dane zbiera Google Analytics o odwiedzanych witrynach. Dodatek informuje JavaScript Google Analytics (ga.js), że żadne informacje o wizycie w witrynie nie powinny być przesyłane do Google Analytics.

Jeśli chcesz korzystać z tej funkcji, pobierz i zainstaluj dodatek dla swojej aktualnej przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics jest dostępny dla Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari i Opera.

Pobierać
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de%20verlinkt%20werden


Polityka prywatności dotycząca korzystania z ShareThis

Ta strona korzysta z wtyczek usługi zakładek ShareThis udostępnianej przez ShareThis Inc. („ShareThis”), 250 Cambridge Avenue, Palo Alto, CA 94306, USA. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, ShareThis jest informowany o Twoim adresie IP i że odwiedziłeś stronę Schloss Saalhof z tym adresem IP. Za pomocą wtyczki ShareThis użytkownicy mogą dodawać zakładki do stron internetowych dostępnych w Internecie oraz udostępniać lub publikować linki do odpowiednich stron w sieciach społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Xing lub Google+ lub polecać znajdujące się tam treści. Jeśli odwiedzający witrynę korzysta z jednej z tych funkcji, a także jest online z odpowiednią usługą (np. Twitter, Facebook lub Google+), wizyta na naszej stronie internetowej zostanie przypisana do odpowiedniego użytkownika. Więcej informacji na temat gromadzenia, oceny i przetwarzania danych przez ShareThis oraz związanych z nimi praw można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych ShareThis pod adresem http://www.sharethis.com/legal/privacy/ .


Prywatność i pliki cookie

Oświadczenie o ochronie danych zgodnie z ustawą o telekomunikacji (TKG) i ustawą o ochronie danych (DSG)

przetwarzanie danych

Dane osobowe, które przesłałeś nam za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej, będą przetwarzane wyłącznie w celu korespondencji z Tobą i wyłącznie w celu, w jakim udostępniłeś nam swoje dane. Podane dane zostaną przekazane wyłącznie do odpowiedzialnego działu w firmie.

Zapewniamy, że Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo.

przechowywanie danych

Przekazane nam dane będą przechowywane tylko do czasu zrealizowania celu, w jakim zostały nam powierzone. Jeśli mają być przestrzegane ustawowe okresy przechowywania, są one przestrzegane.

Jeśli nie wyrazisz już zgody na przechowywanie Twoich danych osobowych, usuniemy zapisane dane na Twoją prośbę. Jeśli Twoje dane osobowe uległy zmianie, skorygujemy je zgodnie z Twoimi informacjami.


Zmiana ustawień plików cookies

W ustawieniach swojej przeglądarki (np. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) możesz określić, które pliki cookies chcesz zaakceptować, a które odrzucić. To, gdzie dokładnie znajdziesz te ustawienia, zależy od Twojej przeglądarki. Odpowiednie ustawienia można znaleźć za pomocą funkcji pomocy przeglądarki


Rozstrzyganie sporów online

Rozporządzenie UE w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (nr 524/2013) obowiązuje od 9 stycznia 2016 r. Spory między konsumentami a dealerami w związku z internetowymi umowami sprzedaży lub internetowymi umowami o świadczenie usług można rozstrzygać za pośrednictwem następującej platformy internetowej. http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne. Używamy ich wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy przyczyniają się one do realizacji celu na nasze wyraźne zlecenie. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych ( RODO ) i Federalnym Dziennikiem Ustaw 2017/120 ( LINK ) Republiki Austrii z ostatecznym skutkiem od 25 maja 2018 r., użytkownicy mają prawo zażądać informacji o danych osobowych, które posiadamy przechowywane o nich bezpłatnie. Ponadto każdy klient lub użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do poprawienia nieprawidłowych danych, zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania lub zgłaszania.