Winterurlaub bei Schloss Saalhof in MaishofenWinterurlaub bei Schloss Saalhof in MaishofenWinterurlaub bei Schloss Saalhof in Maishofen

Bestpreis

bei Direktbuchung inkl. Willkommens-Geschenk

Projžíka na saních tažených koòmi

Odhalte kouzelný zimn svìt a pole zasypaná snìhem kolem zámku Saalhof s našimi klasickými døevìnými sánìmi pro dvì osoby zabalené v hustých dekách a rychlost jedné koòské sily! V závislosti na snìhové situaci uspoøádáme pro naše hosty jednou týdnì projžÄku na saních tažených konìm (doba trván? 15 min.), která je v cenì ubytován? na jeden týden.

Chcete-li na dlouhou projžíku s vce lidmi, rádi to zajist me v zasnìženém údol? Lindlingalm www.lindlingalm.at. Cena balčku pro 4 osoby je 65 eur, u skupin 5 a vce zájemc je cena 12 eur za osobu, dìti do 3 let cestuj zdarma se svými rodiíi!

Pro projžíky na sánch tažených koòmi je nutná rezervace pøedem na telefonu unter +43(0)6541 71 90. Èas odjezdu bude Vám oznámen na telefonu!

Maishofen im Winter
Online Buchen

Unverbindliche anfrage

Gerne erstellen wir ihnen eine unverbindliche Pauschale

Hotels mit Hotelbewertungen bei HolidayCheck
Tripadvisor
Ich stimme zu, dass diese Seite Cookies für Analysen, personalisierten Inhalt und Werbung verwendet. Mehr dazu unter Impressum. X