Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof - MaishofenSchloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof MaishofenSchloss Saalhof Maishofen

Zprávy

Vaøení pálenky a degustace na zámku Saalhof
(10.1. - 26.1.2016) 
Vítejte na tradiční degustaci různých druhů pálenek! 
Každoročnì se namáhavou prácí sbírají bez,
 plody kaliny,
 švestky,
 jablka a hrušky,
 pøičemž destilace lahodného elixíru probíhá pøibližnì po půl roku. 

 

»
Životní prostøedí je pro nás důležité

kologické čištìní a dezinfekce suchou párou bez pomoci čistících prostøedků

Vše pečlivì vyčistíme pouze pomocí suché páry pøi teplotì 180 °: koupelny, podlahy, okna, nábytek ... Pozitivním vedlejším účinkem je, že vše je důkladnì a do hloubky vyčištìno.

»
Pravidelné čištìní matrací do hloubky a dezinfekci

Všechna lůžka jsou vybavena novými matracemi a současnými elastickými rámy postelí.

Je to důležité pro lidi, kteøí trpí alergiemi: Naše matrace jsou pravidelnì čištìny do hloubky, aby byly odstranìny roztoče, pot a jiné nečistoty. Po každé výmìnì jsou matrace dezinfikovány pøírodními esenciálními oleji.

»
Pro každou rodinu s dìtmi do 16 let (narození v roce 1999 a potom)
  • ... od 21.03.2015 až do konce sezóny všechny dìti ve vìku do 16 let (narozené v roce 1999 nebo po tomto roce), cestují zdarma do Saalbach-Hinterglemmu, v doprovodu dospìlého (platí pro skipas zakoupený alespoò 3 dny ).
  • bìhem pobytu župan a pantofle zdarma
  • U pobytu minimálnì 5 nocí nabízíme bezplatnou masáž za apartmán (trvá 25 minut).
»
Senzace pro všechny mladé lidi do 19 let (narozené v roce 1996 nebo døí­ve)

Každou sobotu skipas na sjezdovky v Saalbachu, Zell am See, Leogangu a Kaprunu stojí 10 eur

»
Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237