Ta strona korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie naszą stronę internetową zgadzasz się na jej wykorzystanie plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj Imprint. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof  Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Gospodarstwo wiejskie

Nasze zwierzкta

Nasze gospodarstwo hoduje okoіo 80 sztuk bydіa (w tym 20-25 krуw mlecznych), 10 њwiс (tylko latem), krуliki - Flecki, Punkti Рё Struppi, 2 kozy z koЉєlДtkami, koс - Simone, kury oraz nasze ulubione koty i pies Tina. ..
 

Latem nasze krowy mleczne i cielaki pasД siк na odkrytym powietrzu. A pozostaіe wiкksze zwierzкta - na pastwisku gуrskim.

Czasami nasza kobyla Simone ma maіe ... Jeњli zapiszesz siк na przejaЉјdЉјkк, bкdziesz miaі okazjк siк z nimi zapoznaж! Ci ktуrzy umiejД jeЉєdziж konno, codziennie mogД siк wybraж na przejaЉјdЉјkк po naszych іДkach i szlakach jeЉєdzieckich; 1-2 razy w tygodniu oferujemy dla dzieci przejaЉјdЉјkк konnД z przewodnikiem!

Propozycje dla rannych ptaszkуw: o 8:00 w kurnikach rozpoczyna siк zbieranie jaj, ktуre posіuЉјД do przygotowania њniadania. Kto uzbiera najwiкcej?

 
 

 


Online-Booking
NiewiДЉјДce zapytanie

Z przyjemnoњciД zaoferujemy Paсstwu niewiДЉјДcД cenк za caіy pobyt:

Dzieñ przyjazdu:
Ankunft auswählen
Dzieñ wyjazdu:
Abreise auswählen
Iloœæ goœci:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237